Biosidiasetuksen tuomat muutokset

Uuden asetuksen mukaisesti biosidimääräysten piiriin tulevat myös biosideilla käsitellyt esineet. Käsitelty esine voi olla aine, seos tai esine, joka on käsitelty biosidivalmisteella tai joka sisältää biosidivalmistetta. Biosidilla käsitellyt esineet on merkittävä asetuksen mukaisesti. Niiden markkinoille saattamiselle on myös haettava lupaa, jos käsitellyn esineen ensisijainen tarkoitus on toimia biosidina.

 

Toinen merkittävä muutos on monia valmisteita koskeva mahdollisuus EU:n laajuiseen biosidivalmisteen lupaan. Lupahakemuksen vastaanottaa Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) ja luvan myöntää EU-komissio.

 

Biosidiasetuksen myötä Tukes on käynnistänyt 2.9.2013 biosideja koskevan neuvontapalvelun. Biosidineuvonnan kautta on saatavilla ohjeita biosideja koskevien määräysten ja toiminnanharjoittajan velvoitteiden noudattamiseksi. Palvelu on tarkoitettu erityisesti biosideja tai biosideilla käsiteltyjä esineitä valmistaville, maahantuoville ja jakeleville yrityksille.

 

Päivitetty 24.1.2014