Ajankohtaista biosideista

Jyrsijämyrkkyjen myynti

Jyrsijämyrkkyjen myynti ammattikäyttöön

Ammattikäyttöön rajoitettujen jyrsijämyrkkyvalmisteiden myynti edellyttää, että ostaja on joko
1) tuholaistorjuja, jolla on tutkinto ja joka on rekisteröitynyt Tukesin tutkintorekisteriin
2) maanviljelijä, jolla on kasvinsuojelututkinto ja joka torjuu jyrsijöitä omassa maataloustoiminnassaan.

Jyrsijämyrkkyjen myynti ei edellytä tutkintoa myyjiltä, toisin kuin ammattimaiseen käyttöön tarkoitettujen kasvinsuojeluaineiden myynti.  Myyjän on kuitenkin varmistettava, että vain ammattimaiseen käyttöön tarkoitettuja jyrsijämyrkkyjä ei luovuteta muille kuin koulutetuille ammattilaisille.

Tieto jyrsijämyrkkyjen hyväksytystä käyttäjäryhmästä löytyy pakkauksen myyntipäällyksestä.

Ammattikäyttöön tarkoitettujen valmisteiden ostajan on näytettävä kasvinsuojelututkinnon tai tuholaistorjuntatutkinnon todistus. Ostotilanteessa riittää myös, että tutkintotodistuksen sijasta näyttää esimerkiksi kännykkäkameralla otetun kuvan todistuksesta. Tuholaistorjujan tutkinnon suorittaneet ammattilaiset löytyvät myös Tukesin rekisteristä.

Jyrsijämyrkkyjen valikoimaan tulee merkittäviä muutoksia, koska useimmat valmisteet tulee merkitä CLP-asetuksen (EU 1272/2008) nojalla annetun uuden vaaraluokituksen mukaisesti, joka varoittaa tehoaineen lisääntymiselle vaarallisesta ominaisuudesta. Vanhoilla merkinnöillä varustetut jyrsijämyrkkypakkaukset tulee poistaa markkinoilta 28.2.2018 mennessä. Vaihtoehtoisesti valmisteen markkinoille saattaja voi päivittää valmisteiden myyntipäällykset uusilla varoitusmerkinnöillä. Vanhoja valmisteita ei voi kuitenkaan enää myydä kuluttajille lisääntymisvaaraluokituksen takia.


Jyrsijämyrkkyjen myynti kuluttajakäyttöön

Jyrsijämyrkkyjen kuluttajakäyttöön tulee muutoksia maaliskuusta 2018 lähtien. Nykyisiä valmisteita ei voi enää myydä kuluttajille, koska niiden vaaraluokitus on muuttunut. Vanhoilla varoitusmerkinnöillä varustetut valmisteet on pitänyt poistaa markkinoilta 28.2.2018 mennessä. Vaihtoehtona on, että valmisteen markkinoille saattaja päivittää valmisteiden myyntipäällykset uusilla varoitusmerkinnöillä ja merkinnällä ”vain ammattikäyttöön”.

Tukesin biosidirekisterissä on valmisteita, joiden tehoaineena on alfakloraloosi. Valmisteet on tarkoitettu hiirien torjuntaan ja niiden tehokkuus on osoitettu vastaavasti kuin muiden jyrsijämyrkkyjen. Näitä valmisteita voi edelleen myydä kuluttajille. Suurpakkaukset on tarkoitettu vain ammattimaisille toimijoille.

Lisäksi Tukes hyväksynee markkinoille antikoagulanttivalmisteita, joita pienemmän tehoainepitoisuuden vuoksi voidaan myydä myös kuluttajille. Tukes tekee päätökset jyrsijämyrkkyjen uudelleen hyväksymiseksi vuoden 2018 ensimmäisellä puoliskolla.
 
Lisätietoja tuholaistorjunnasta Tukesin sivuilla

Tukes hakee tuholaistorjujan tutkinnon toteuttajia ja tutkinnon vastaanottajia

Tukes hakee tuholaistorjujan tutkinnon koulutuksen toteuttajia ja/tai tutkinnon vastaanottajia. Hakijana voi olla organisaatio, yritys tai vastaava taho, joka täyttää koulutuksen ja tutkinnon järjestäjälle asetetut vaatimukset. Sama taho voi hakea sekä koulutuksen että tutkinnon järjestäjäksi tai vain toiseksi toimijaksi.

Lisätietoa

Hakulomake

Kysymyksiä biosidiasetuksesta?

Kemikaalineuvontapalvelu antaa vastauksia REACH-, CLP- ja biosidiasetusta koskeviin kysymyksiin. Neuvontapalvelu on tarkoitettu erityisesti biosideja tai biosideilla käsiteltyjä esineitä valmistaville, maahantuoville ja jakeleville yrityksille.

 

BIOSINFO-uutiskirje

Uusi BIOSINFO 2/2017 on ilmestynyt!

 

BIOSINFO on Tukesin julkaisema uutiskirje biosideihin liittyvistä ajankohtaisista kansainvälisistä ja kansallisesti merkittävistä asioista. BIOSINFO julkaistaan sekä suomeksi että englanniksi. BIOSINFO ilmestyy 2-4 kertaa vuodessa.

 

Uusia tehoaineiden hyväksymis- ja kieltopäätöksiä

Riskinarvion ja EU:n biosidien pysyvän komitean lausunnon perusteella päätetään tehoaineen hyväksymisestä. Päätös on aine- ja valmisteryhmäkohtainen ja annetaan komission direktiivinä tai asetuksena (Luettelo hyväksytyistä tehoaineista). Tehoaineiden hyväksymisdirektiivit sisällytetään Suomessa lainsäädäntöön ympäristöministeriön asetuksella (YMA) 20/2008 ja sen muutoksilla. Komission ainekohtaiset täytäntöönpanoasetukset ovat suoraan voimassa myös Suomessa. Ajantasainen asetus löytyy sähköisestä säädöskokoelmasta.  

 

Euroopan komission päätöksillä on kielletty nimettyjen tehoaineiden markkinoille luovuttaminen ja käyttö. Aineet on poistettava markkinoilta biosidikäyttötarkoituksista 12 kuukauden kuluessa päätöksen voimaantulosta. Tiedot kielletyiksi tulleista tehoaineista löytyvät komission verkkosivuilta. Päätöksissä mainitaan myös, mitä valmisteryhmiä päätös koskee ja milloin valmisteet on viimeistään poistettava markkinoilta. 

Päivitetty 28.2.2018