Ajankohtaista biosideista

Tukes hakee tuholaistorjujan tutkinnon toteuttajia ja tutkinnon vastaanottajia

Tukes hakee tuholaistorjujan tutkinnon koulutuksen toteuttajia ja/tai tutkinnon vastaanottajia. Hakijana voi olla organisaatio, yritys tai vastaava taho, joka täyttää koulutuksen ja tutkinnon järjestäjälle asetetut vaatimukset. Sama taho voi hakea sekä koulutuksen että tutkinnon järjestäjäksi tai vain toiseksi toimijaksi.

Lisätietoa

Hakulomake

Kysymyksiä biosidiasetuksesta?

Kemikaalineuvontapalvelu antaa vastauksia REACH-, CLP- ja biosidiasetusta koskeviin kysymyksiin. Neuvontapalvelu on tarkoitettu erityisesti biosideja tai biosideilla käsiteltyjä esineitä valmistaville, maahantuoville ja jakeleville yrityksille.

 

BIOSINFO-uutiskirje

Uusi BIOSINFO 2/2017 on ilmestynyt!

 

BIOSINFO on Tukesin julkaisema uutiskirje biosideihin liittyvistä ajankohtaisista kansainvälisistä ja kansallisesti merkittävistä asioista. BIOSINFO julkaistaan sekä suomeksi että englanniksi. BIOSINFO ilmestyy 2-4 kertaa vuodessa.

 

Uusia tehoaineiden hyväksymis- ja kieltopäätöksiä

Riskinarvion ja EU:n biosidien pysyvän komitean lausunnon perusteella päätetään tehoaineen hyväksymisestä. Päätös on aine- ja valmisteryhmäkohtainen ja annetaan komission direktiivinä tai asetuksena (Luettelo hyväksytyistä tehoaineista). Tehoaineiden hyväksymisdirektiivit sisällytetään Suomessa lainsäädäntöön ympäristöministeriön asetuksella (YMA) 20/2008 ja sen muutoksilla. Komission ainekohtaiset täytäntöönpanoasetukset ovat suoraan voimassa myös Suomessa. Ajantasainen asetus löytyy sähköisestä säädöskokoelmasta.  

 

Euroopan komission päätöksillä on kielletty nimettyjen tehoaineiden markkinoille luovuttaminen ja käyttö. Aineet on poistettava markkinoilta biosidikäyttötarkoituksista 12 kuukauden kuluessa päätöksen voimaantulosta. Tiedot kielletyiksi tulleista tehoaineista löytyvät komission verkkosivuilta. Päätöksissä mainitaan myös, mitä valmisteryhmiä päätös koskee ja milloin valmisteet on viimeistään poistettava markkinoilta. 

Päivitetty 19.12.2017