Malminetsintäluvan hakeminen


Etuoikeus malminetsintälupaan on sillä, joka on ensimmäisenä hakenut lupaa kaivoslain (621/2011) 34 §:ssä säädetyllä tavalla. Lupahakemuksessa on esitettävä lupaharkinnan kannalta tarpeellinen ja luotettava selvitys kaikkiin kohtiin, jotka esitetään kaivoslain (621/2011) 34§:ssä.


Malminetsintälupahakemuksen valmistelua varten hakija voi varata itselleen alueen tekemällä asiasta ilmoituksen kaivosviranomaiselle (varausilmoitus). Varausilmoitukseen perustuva etuoikeus on voimassa, kun varausilmoitus on tehty 44 §:ssä säädetyllä tavalla eikä varauksen hyväksymiselle ole tässä laissa säädettyä estettä.


Mikäli malminetsintähakemus on epätäydellinen ja olennaisesti puutteellinen, voi toisen hakijan kaivoslain 44§:n mukaisesti täytetty varausilmoitus tuoda etuoikeuden.


Sähköinen malminetsintälupahakemuslomake (pdf-muodossa) vastaa sisällöltään kaivoslain (621/2011) 34§:ssä esitettyjä vaatimuksia lupahakemukselle. Täytä hakemuksen kaikki kohdat ja lähetä hakemus tarvittavineen liitteineen osoitteeseen: kaivosasiat@tukes.fi


Malminetsintälupahakemuksen voi toimittaa myös paperilla 34 § mukaisesti laadittuna ositteeseen Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), PL 66, 00521 HELSINKI.


MALMINETSINTÄLUPAHAKEMUS (PDF)

 

Päivitetty 21.8.2012