Kullanhuuhdontaluvan hakeminen

Etuoikeus kullanhuuhdontalupaan on sillä, joka on ensimmäisenä hakenut lupaa kaivoslain (621/2011) 34 §:ssä säädetyllä tavalla. Lupahakemuksessa on esitettävä lupaharkinnan kannalta tarpeellinen ja luotettava selvitys kaikkiin kohtiin, jotka esitetään kaivoslain (621/2011) 34§:ssä.


Mikäli kullanhuuhdontalupahakemus on epätäydellinen ja olennaisesti puutteellinen, voi toisen hakijan kaivoslain mukaisesti täytetty hakemus tuoda etuoikeuden.


Kullanhuuhdontalupahakemus (pdf) vastaa sisällöltään kaivoslain (621/2011) 34§:ssä esitettyjä vaatimuksia lupahakemukselle. Täytä huolellisesti hakemuksen kaikki kohdat ja lähetä hakemus tarvittavineen liitteineen osoitteeseen: kaivosasiat@tukes.fi.


Kullanhuuhdontalupahakemuksen voi toimittaa myös paperilla 34 § mukaisesti laadittuna osoitteeseen:

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), Valtakatu 2, 96100 Rovaniemi


Ilman omaa kullanhuuhdonta-aluetta voi kullanhuuhdontaa suorittaa myös Lapin Kullankaivajain Liitto ry:n omistamilla valtauksilla.