Kaivosturvallisuusluvan hakeminen

 

Kaivosturvallisuuslupaa haetaan Tukesilta. Hakemuksen sisällöstä on määrätty kaivoslain (621/2011) 122 §:ssä. Lisäksi on huomioitava kaivosasetuksen (391/2012) 20 §:n ja kaivosturvallisuusasetuksen (1571/2011) 3 §:n vaatimukset. Hakemukseen tulee liittää hakijaa koskevien tietojen lisäksi mm. kaivostoiminnan harjoittajan toimintaperiaatteet onnettomuuksien ehkäisemiseksi, arviointi kaivosturvallisuutta vaarantavista seikoista sekä kaivoksen sisäinen pelastussuunnitelma ja yleissuunnitelma.

 

Tukesin oppaassa Kaivosturvallisuussäädökset (pdf, 0.7 Mt) on esitetty kaivosturvallisuuslupaan, kaivosturvallisuuden vastuuhenkilöön ja kaivoksen nostolaitoksiin liittyviä säädösvaatimuksia.   

 

Lisätietoja kaivosturvallisuuteen ja kaivosturvallisuuslupaan liittyen voit kysyä Ossi Leinoselta ja Aki Ijäkseltä.