Kaivosturvallisuuden määräaikaisvalvonta

Tukes tarkastaa toiminnassa olevat kaivokset määräajoin. Tarkastusvälin pituuteen vaikuttavat kaivostoiminnan laajuus ja olosuhteet kaivoksessa. Säännöllisesti toimivat ja olosuhteiltaan haastavat kaivokset tarkastetaan vuosittain.  Kaivosviranomainen voi myös lyhentää tarkastusväliä, jos se turvallisuuden varmistamiseksi on tarpeellista.

 

Tarkastuksilla todetaan kaivoksen tekninen toteutus, toimintaperiaatteet ja johtamisjärjestelmät. Tarkastuksista laaditaan tarkastuskertomus, johon merkitään tarkastetut kohteet sekä havaitut puutteet.