Kaivosluvan hakeminen

 

Kaivoslupaa haetaan Tukesilta. Lupahakemuksen tulee sisältää kaivoslain (621/2011) 34 § mukaiset tiedot. Tarkempia sisältövaatimuksia on kaivosasetuksen (391/2012) 16 § ja 17 §.ssä.

 

Lisätietoja kaivosasiat@tukes.fi

 

 

Päivitetty 30.1.2013