Tarkastusleima

Jalometallituote voidaan leimata tarkastusleimalla. Se osoittaa, että tarkastuslaitos on analysoinut tuotteen jalometallipitoisuuden ja tutkinut tuotteen vaatimustenmukaisuuden. Tarkastusleima voi olla vapaaehtoinen leima tai se voi olla vaihtoehto nimileimalle. Mikäli jalometallituotteessa ei ole Tukesin rekisterissä olevaa nimileimaa, on tuote mahdollista saattaa laillisesti markkinoille käyttämällä tuotteessa tarkastusleimaa.

 

Suomessa on tällä hetkellä yksi jalometallituotteiden tarkastusleimausta tekevä tarkastuslaitos Labtium Oy. Suomalainen tarkastusleima on kruunun kuva sydämen muotoisella pohjalla.

Suomalainen jalometallituotteen tarkastusleima.

 

Tarkastusleimausoikeuden jalometallituotteiden tarkastuksille myöntää Tukes, joka myös valvoo tarkastuslaitoksen toimintaa.

 

 

 

Muualla verkossa


Tietoa yrittäjille