Paikkakuntaleima

 

Jalometallituotteen val­mistuspaikkakunta käy ilmi paikkakuntaleimasta ja sitä voidaan käyttää vain Suomessa valmistetuissa jalometallituotteissa. Paikkakuntaleimaus on hyvä keino tuoda jalometallituotteen kotimaisuus esille.

 

Kunta hakee paikkakuntaleiman käyttöoikeutta Tukesista. Jokainen kunta antaa itse paikkakuntaleiman käyttöoikeuden kunnassa toimivalle jalometallituotteita tekevälle toimijalle. Tukes pitää paikkakuntaleimoista rekisteriä.

 

Suomessa on tehty kuntaliitoksia, jolloin joitakin kuntia on yhdistetty. Aikaisemmin rekisteröidyt paikkakuntaleimat ovat kuntaliitoksista huolimatta edelleen käytettävissä.

 

Paikkakuntaleimat

Esimerkkejä paikkakuntaleimoista; Lappenranta ja Ylämaa.

 

 

 

Muualla verkossa


Tietoa yrittäjille