Nimileima

 

Suomessa jalometallituotteen nimileiman käyttöoikeuden myöntää Tukes, joka myös pitää rekisteriä myöntämistään nimileimoista. Asiakas hakee kirjallisesti nimileiman käyttöoikeutta ja on myös velvollinen ilmoittamaan Tukesille nimileimaan ja sen käyttöön liittyvistä olennaisista muutoksista. Sivun oikeassa laidassa on linkit nimileiman hakuohjeeseen, hakemuslomakkeeseen ja muutoslomakkeeseen sekä nimileimarekisteriin.

 

Jalometallituotteiden leimaajalta on aiemmin vaadittu leimaustutkinto, mutta nykyisin tätä vaatimusta ei enää ole. Jalometallituotteen leimaamisen voi suorittaa kuka tahansa. Leimaajan ja tuotetta myyvän yrityksen on kuitenkin oltava selvillä jalometallilaista ja -asetuksesta sekä muusta kaupankäyntiin liittyvästä lainsäädännöstä.

 

Jos tuotteissa ei haluta käyttää nimileimaa tai sen käyttö ei jostain syystä ole mahdollista, on tuotteet mahdollista saattaa markkinoille tarkastusleimauksen kautta. Tarkastusleimausta saa tehdä Suomessa tällä hetkellä vain tarkastuslaitos Labtium Oy.

 

 kuviolliset nimileimat

 

Nimileimalla yksilöidään jalometallituotteen maahantuoja, valmistaja tai myyjä. Nimileimaa kutsutaan myös vastuuleimaksi, sillä se ilmaisee tahon, joka on vastuussa tuotteesta ja sen vaatimustenmukaisuudesta. Suomessa myytävissä jalometallituotteissa tulee olla Tukesin nimileimarekisteriin rekisteröity nimileima tai vapaaehtoinen tarkastusleima. Nykyisin nimileimaksi voidaan myöntää vain isoja kirjaimia. Ennen vuotta 2000 rekisteröitiin muunkinlaisia nimileimoja ja ne ovat edelleen käytettävissä, kunhan niiden rekisteröinti vahvistetaan määräajoin.

 

EU:ssa ei ole yhtenäisiä säädöksiä jalometallituotteille, vaan jokaisessa valtiossa on niille oma lainsäädäntönsä ja ne poikkeavat osittain paljonkin toisistaan. Ei siis riitä, että nimileima on rekisteröity jossain EU:n valtiossa, vaan sen pitää olla rekisteröity Suomessa.

 

Nimileiman käyttöoikeutta ei voida myöntää yksityishenkilölle, vaan ainoastaan toiminnassa olevalle yritykselle. Yksityishenkilöt, kuten yrityksetkin, jotka eivät voi tai halua hakea omaa nimileimaa, voivat käyttää nimileiman sijasta tuotteiden tarkastamista tarkastuslaitoksessa. Tarkastuslaitos varmentaa tuotteen tarkastusleimalla, kun jalometallituote on todettu vaatimusten mukaiseksi.

 

 

 

Muualla verkossa


Tietoa yrittäjille

Päivitetty 26.1.2016