Vialliset ilotulitteet

Vaarallisia ilotulitteita löytyi vuodenvaihteessa 20162017 poikkeuksellisen paljon. Lisäksi kuluttajat ovat uudenvuoden jälkeen tehneet Tukesille useita ilmoituksia viallisesti ja vaarallisesti toimineista ilotulitteista. Ilmoitusten määrä on moninkertainen aiempiin vuosiin verrattuna.

Palautteet viallisista ilotulitteista

(Tilanne 5.1. kello 8.)


Olemme vastaanottaneet noin 220 palautetta viallisista tai vaarallisista ilotulitteista. Kiitokset tähän mennessä kaikille ilmoitusten tekijöille tärkeän informaation antamisesta. 

 

Käymme parhaillaan läpi ilmoituksia ja olemme tarvittaessa yhteydessä ilmoitusten tekijöihin lisätietojen saamiseksi.

 

Havaituista tuoteongelmista olemme yhteydessä maahantuojiin, ja vaatimustenvastaisista tuotteista tulee tiedot Tukesin markkinavalvontarekisteriin Marekiin.

Ilmoita viallisesta tai vaarallisesta ilotulitteesta

Tukesille voi edelleen ilmoittaa viallisesta tai vaarallisesta ilotulitteesta. Ilmoituksille ei ole aikarajaa.

 

Ilmoita viallisesta ja vaarallisesta tuotteesta

Ilotulitteilla ei ole ennakkohyväksyntää

Kansallinen hyväksyntämenettely ilotulitteille loppui heinäkuussa 2010, minkä jälkeen  markkinoilla on vähitellen siirrytty CE-merkittyihin ilotulitteisiin.

 

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että

  • ilotulitteiden turvallisuudesta vastaa aina yritys: valmistaja, maahantuoja tai jälleenmyyjä.
  • ilotulitteet valmistetaan pääosin Kiinassa, missä myös tuotteiden turvallisuustestaukset pääosin tehdään. Maahantuojan vastuulla on varmistaa, että tuotteet täyttävät niille asetetut turvallisuusvaatimukset.
  • Tukes valvoo pistokokeilla, että markkinoilla olevat ilotulitteet täyttävät niille asetetut vaatimukset.
  • koska ilotulitteita saa myydä vain 27.31.12., osa ilotulitteista testataan jo paljon aiemmin. Merkittävä osa ilotulitteista tulee maahan kuitenkin vasta vuoden viimeisillä viikoilla, ja se aiheuttaa haastetta niin Tukesille kuin maahantuojillekin.

 

Uudenvuodenpäivän tietojen perusteella silmävammojen kokonaismäärä on tänä vuonna jäämässä verrattain pieneksi, mutta vakavilta vammoilta ei säästytty tänäkään vuonna.