Hissit

Kuva hissikuilustaSuomessa on käytössä yli 50 000 hissiä. Hissien turvallisuusvalvonnalla varmistutaan siitä, että hissit toimivat turvallisesti ja niiden rakentaminen ja huoltaminen tapahtuu säädösten mukaisesti.


Tukes valvoo hissidirektiivin mukaisten hissien turvallisuutta. Hissidirektiivin mukainen hissi on kiinteästi rakennukseen asennettu, siinä on kori, ja se liikkuu eri tasojen välillä. Tukes valvoo myös joidenkin konedirektiivin piirin kuuluvien laitteiden, kuten vammaishissien, liukuportaiden ja liukukäytävien sekä konekäyttöisten (teollisuus)nosto-ovien turvallisuutta. Muut konedirektiivin sovellusalueeseen kuuluvat nostolaitteet, kuten ajoneuvojen alustoille asennetut henkilöiden nostolaitteet, eivät kuulu Tukesin toimialaan.


Suurin osa Suomessa markkinoilla olevista hisseistä tulee maahan hissivalmistajan toimittamana kokonaisuutena, joka sisältää lähes kaikki hissin rakentamisessa tarvittavat komponentit. Uusia hissejä rakennetaan meillä harvoin siten, että Suomessa toimiva hissiurakoitsija valitsee kokoonpanoon tarvittavat komponentit. Hissien peruskorjauksessa (modernisoinnissa) tällaista menettelyä sitä vastoin käytetään.


Tukes valvoo hissiurakoitsijoiden, hissihuoltoliikkeiden ja hissejä tarkastavien valtuutettujen tarkastuslaitosten toimintaa. Hissien markkinavalvontaa Tukes tekee yhdessä muiden EU-alueen toimijoiden kanssa. Tukes laatii hissiturvallisuuteen liittyviä ohjeita, on mukana säädösten kehittämisessä ja järjestää hissiturvallisuustutkintoja.

 

Päivitetty 18.1.2017