Kuolemaan johtaneet sähkötapaturmat

 

Kuolemaan johtaneet sähkötapaturmat vuosina 1945-2014

Kymmenen viimeksi kuluneen vuoden keskiarvo

Esimerkiksi vuoden 2005 lukuarvo on saatu laskemalla yhteen vuosina 1996 - 2005 kuolemaan johtaneiden sähkötapaturmien määrä ja jakamalla tämä summa kymmenellä. Tällä tavoin laskettuna tasataan vuosittaista vaihtelua tapaturmien määrässä ja voidaan paremmin nähdä pitkän aikavälin trendi.

Päivitetty 27.1.2015