Business Application -järjestelmä

 

Business Application on järjestelmä, jonka kautta toiminnanharjoittajat voivat ilmoittaa viranomaisille vaaraa aiheuttavista kulutustavaroista ja niihin liittyvistä toimenpiteistä.


Ilmoituksen tekeminen perustuu yleisen tuoteturvallisuusdirektiivin (artikla 5(3)) mukaiseen toiminnanharjoittajan velvollisuuteen. Järjestelmän tarkoitus on olla osa markkinavalvontaa ja viranomaisten apuväline. Järjestelmän tavoitteena on myös helpottaa ilmoituksen tekemistä ja parantaa viranomaisten ja yritysten välistä yhteistyötä.


Järjestelmä koostuu kahdesta osasta

  • kaikkien saatavilla olevasta ilmoituslomakkeesta sekä
  • viranomaisille tarkoitetusta ”online”-tietokannasta.


Toiminnanharjoittaja käyttää järjestelmän lomaketta ilmoituksen tekemiseen. Ilmoituksen vaarallisesta kulutustavarasta tekee ensisijaisesti EU-alueella sijaitseva valmistaja tai jos valmistaja ei ole EU-alueella, valmistajan edustaja tai maahantuoja.


Ilmoitus tehdään kaikkien niiden jäsenvaltioiden viranomaisille, joiden markkinoilla vaarallinen kulutustavara on. Ilmoituksen tekijän on käännettävä ilmoitus kaikkien niiden maiden kielille, jonne ilmoitus on tarkoitettu. Järjestelmässä on automaattinen kääntäjä viidelle kielelle (englanti, ranska, saksa, espanja ja italia), mutta muille kielille (esim. suomi) kääntämisen hoitaa ilmoituksen tekijä itse.


Komissio on laatinut ohjeet ilmoituksen tekemiseen. Ohjeet löytyvät komission internetsivuilta. Tarvittaessa toiminnanharjoittajilta kysytään lisätietoja Business Application -järjestelmän ilmoituksessa annettujen tietojen lisäksi.

Business Application -järjestelmä

 

Päivitetty 13.10.2015