Nestekaasu ja maakaasu

 • Saako nestekaasupullon sijoittaa rakennuksen ulkopuolelle siten, että ulkoa on vedetty putki sisätilaan, jossa kaasulaitteet sijaitsevat?

  Toki nestekaasupullon saa sijoittaa ulkopuolelle. On huomioitava että asennus pullolta sisälle tehdään oikein; joko putkiasennuksena tai sitten niin että lähdetään letkulla liikkeelle ja seinän läpiviennissä käytetään metallista läpivientikappaletta. Kiinteä asennus edellyttää hyväksytyn kaasuasennusliikkeen käyttämistä asennustyössä. Kiinteäksi asennukseksi ei katsota pelkän läpiviennin tekemistä asianmukaiseen tarkoitukseen soveltuvalla metallisella välikappaleella. Asennuksen tulee kuitenkin olla asiamukainen ja tiivis.

 • Paljonko saan säilyttää nestekaasua kesämökilläni?

  Nestekaasua saa säilyttää kotona tai kesämökillä enintään 25 kg. Yleisimmin kotitalouskäytössä olevassa pullossa on nestekaasua 11 kg. Nestekaasun säilytyksessä on muistettava, että nestekaasua ei saa säilyttää kellari- tai ullakkotiloissa.

 • Paljonko henkilöautossa saa kuljettaa öljykamiinan lämmitysöljyä, bensiiniä moottoriveneeseen tai nestekaasua?

  VAK-säännöksiä ei sovelleta yksityisten ihmisten suorittamiin vaarallisten aineiden kuljetuksiin, kun vaaralliset aineet on pakattu vähittäismyyntiä varten ja tarkoitettu henkilökohtaiseen tai  kotitalouden käyttöön. Tällaisessakin tapauksessa kuitenkin edellytetään, että sisällön vuotaminen tavanomaisissa kuljetusolosuhteissa on estetty. Yleisesti vaarallisia aineita kuljetettaessa on noudatettava tarvittavaa huolellisuutta ja varovaisuutta ottamalla huomioon kuljetettavan aineen laji, määrä ja kuljetusmuoto

  Kuljetettaessa palavia nesteitä eli mm. lämmitysöljyä ja bensiiniä yksityishenkilön täyttämissä tai häntä varten täytetyissä uudelleentäytettävissä astioissa, kokonaismäärä ei saa ylittää  60 litraa yksittäisessä astiassa ja 240 litraa kuljetusyksikössä. Nestekaasun kohdalla määrää ei ole rajoitettu.

  Muissa kuin yksityisten henkilöiden suorittamissa kuljetuksissa on noudatettava soveltuvin osin VAK- säännöksiä.

 • Tuleeko asennustöitä tekevien henkilöiden olla kaasuasennusliikkeen palveluksessa?

  Asennustöitä tekevien työsuhdetta kaasuasennusliikkeeseen tulisi pitää ensisijaisena ratkaisuna.

  Mikäli asennustyötä tekevä henkilöstö ei ole kaasuasennusliikkeen palveluksessa, kaasuasennusliikkeellä tulee olla kirjalliset ohjeet menettelytavasta, jolla varmistetaan, että asennustöitä tekevillä on riittävä ammattitaito ja asennustöitä tekeviä on riittävästi työn laajuus ja vaativuus huomioon ottaen.

  Samaa periaatetta voidaan noudattaa silloin kun asennukset tekee painelaitesäännösten tarkoittama, asianmukaisen pätevyyden omaava toiminnanharjoittaja (Huomautus; maakaasun käyttöputkistoja sekä nestekaasuputkistoja, lukuun ottamatta käyttölaitteita, saa asentaa myös painelaitesäädösten mukaan asianmukaisen pätevyyden omaava toiminnanharjoittaja).

  Edellä kuvatulla menettelyllä hyväksytyn kaasuasennusliikkeen vastuuhenkilölle tai muulle toiminnanharjoittajalle (painelaitteet) luodaan tosiasialliset edellytykset säännösten edellyttämään todistuksen antamiseen asennusten säännösten mukaisuudesta.
  Vaatimukset asennus- ja huoltoliikkeille: kemikaaliturvallisuuslaki 390/2005 sekä asetukset 711/1993 ja 551/2009.

 • Mikä on kaasulieden (nestekaasu tai maakaasu) polttimien vähimmäisetäisyys palava-aineisista rakennustarvikkeista?

  Niin nestekaasu- kuin maakaasupolttimenkin osalta vaakasuora etäisyys polttimen paloporteista palava-aineiseen rakennustarvikkeeseen tulee olla vähintään 20 cm. Käytännössä tämä vaatimus merkitsee sitä että lieden polttimien tulee olla samalla tasolla kuin liettä ympäröivät pöytätasot.

  Pystysuoran etäisyyden polttimen paloporteista sen yläpuolella olevaan palava-aineiseen rakennustarvikkeeseen tulee olla vähintään 50 cm. Sama vähimmäisetäisyys pätee myös liesituulettimiin.

 • Saako sisätiloissa, kuten jäähallissa, paistaa makkaroita nestekaasugrillissä? Jos saa niin millä edellytyksillä?

  Kaasugrillit ovat ulkokäyttöön tarkoitettuja. Tämä johtuu siitä, että ko. grillejä koskevien EN-standardien mukaan palokaasut saavat sisältää enemmän häkää kuin sisätiloihin tarkoitetut nestekaasun kuluttajalaitteet.

   

  Lisäksi on huomioitava liekin valvontalaite. VNa 858/2012 liitteen kohdan 3 mukaan liekinvalvontalaitetta ei vaadita laitteissa, jotka on tarkoitettu yksinomaan ulkona tapahtuvaan valvottuun käyttöön.

   

  Isoissa jäähalleissa on omat ruoanlaittopisteet ja siellä käytettävät laitteet ovat ammattikäyttöön tarkoitettuja (suurkeittiölaitteet) ja hyväksytty käytettäväksi siellä.

   

  Pienemmissä halleissa tulisi tapauskohtaisesti varmistaa, onko grillin sijoitustilassa ulkotilaa vastaavat olosuhteet vai ei. Lisäksi tulee ottaa huomioon, että jäähallissa grilliä hoitava henkilö joutuu seisoskelemaan pitkän ajan grillin läheisyydessä, jolloin kyseeseen tulee ko. henkilön työturvallisuus (ilman laatu eli häkä).

   

  Eli kaiken edellä mainitun pohjalta lähtökohtaisesti suositellaan, että ulkokäyttöön tarkoitettuja grillejä ei käytetä jäähallien sisätiloissa, jollei ilmanvaihtoa osoiteta todella tehokkaaksi.

   

  Vielä lopuksi tietysti on muistettava, että palo-osastokohtainen nestekaasun enimmäismäärä on 25 kg.

   

 • Kuinka pitkä saa/voi olla letku kaasulieden (uuni + 3 keittolevyä) ja -pullon välillä, kun sijaintipaikka on tuulettuva kesäkeittiö, jossa ei yövytä?

  Kun on kysymys sisätiloissa olevasta asennuksesta saa letkun pituus olla enintään 1,2 m. Yöpyminen ei letkun pituuteen vaikuta. Yleisperiaatteena on, että tarpeettoman pitkien letkujen käyttöä vältetään ja sisätiloissa (rakennus) noudatetaan 1,2 metrin enimmäispituutta.

 • Mitä nestekaasuasennuksia saan tehdä itse?

  Itse voit tehdä sellaisia nestekaasuasennuksia, joissa käytetään vain letkua ja mahdollisesti metallisia jako- tai läpivientikappaleita. Jos asennus on kiinteä eli käytetään putkia, niin asentamisen saa tehdä vain hyväksytty kaasuasennusliike. Asennusliikkeitä löydät mm näiltä Internet-sivuilta kohdasta rekisterit.

 • Ostin kaasugrillin jossa on CE-merkki. Onkohan laite luvallinen ja turvallinen vai pitääkö minun se vielä tarkistuttaa jossakin?

  Jos laitteessa on CE-merkki, niin merkki osoittaa, että sitä saa myydä meillä. Laitteen mukana tulee seurata aina käyttöohjeet suomen ja ruotsin kielellä. Ennen käyttöä on syytä perehtyä ohjeisiin huolellisesti ja myös toimia ohjeiden mukaisesti. Oikein käytettynä kaasulaitteet ovat turvallisia.

 • Kuinka paljon saan kuljettaa nestekaasua henkilöautossa?

  VAK-säännöksiä ei sovelleta yksityisten ihmisten suorittamiin vaarallisten aineiden kuljetuksiin, kun vaaralliset aineet on pakattu vähittäismyyntiä varten ja tarkoitettu  henkilökohtaiseen tai kotitalouden käyttöön. Nestekaasun kohdalla tämä tarkoittaa sitä, että vähittäismyyntipakkauksissa nestekaasua saa periaatteessa kuljettaa rajattoman määrän.

  Yleisesti vaarallisia aineita kuljetettaessa on kuitenkin noudatettava tarvittavaa huolellisuutta ja varovaisuutta ottamalla huomioon kuljetettavan aineen laji, määrä ja kuljetusmuoto.

  Muissa kuin yksityisten henkilöiden suorittamissa kuljetuksissa on noudatettava soveltuvin osin VAK-säännöksiä.

 • Miksi huoltoasemalta ostettu nestekaasupullo hölskyy? Myydäänkö pullot vajaatäyttöisinä?

  Pullot eivät todellakaan ole "täynnä". Turvallisuussyistä johtuen nestekaasupullossa saa olla vain 80 % nestettä koko tilavuudesta. Tämä varmistaa sen, että vaikka lämpötila kesällä saattaakin nousta aika korkeaksi, niin pullon repeämisen vaaraa ei ole.

 • Muutin juuri omakotitaloon ja huomasin tuossa tontin rajalla valkoisen, reilun metrin korkuisen, valkoisen pylvään. Pylväässä on keltainen kyltti jossa lukee "MAAKAASU" ja jotain lukuja sekä puhelinnumero. Mitä se meinaa?

  Pylväs on maakaasulinjan merkintäpaalu. Toisin sanoen se osoittaa, että siinä kulkee maakaasuputki. Maakaasuputket ovat noin metrin syvyydessä ja merkinnällä halutaan varoittaa niitä, jotka jostain syystä joutuvat maata kaivamaan. Linjasta ei ole vaaraa teille.

Päivitetty 14.11.2007