Kasvinsuojeluaineet

 • Vesistörajoitukset

  • Miten löydän uuden vesilain mukaiset vesistöt VIPU -palvelusta?


   Uuden vesilain mukaiset vesistöt löytyvät VIPU -palvelusta seuraavan ohjeen avulla: VIPU sähköinen tukihaku 2013 karttaliittymän käyttöohje, kohta 3.2. Karttatasot. Klikkaamalla karttatasoaukeamasta uomaverkostoa kartalle tulee näkyviin uuden vesilain mukaiset vesistöt sinisillä viivoilla (kuva).

  • Mitä tarkoittaa, kun valmisteen myyntipakkaustekstissä lukee, että viuhkasuutin ei sallittu (katso esimerkkitaulukko alla)?

   Käyttökohteet

   Suutintyyppi

   Viuhkasuutin

   Tuulikulkeumaa vähentävä suutin

   50 % vähennys

   75 % vähennys

   90 % vähennys

   viljelykasvi

   Ei sallittu

   Ei sallittu

   15 m

   5 m

    

   Tämä tarkoittaa sitä, että viuhkasuutinta ei saa käyttää 0-100 metrin etäisyydellä vesistöstä (kuva). Yllä olevan taulukon mukaan myöskään 50 % tuulikulkeumaa alentavaa suutinta ei voida käyttää 0-100 metrin etäisyydellä vesistöstä, vaan ruiskutettaessa tulee käyttää vähintään 75 % tuulikulkeumaa vähentävää suutinta.

    

   • Käytettäessä 75 % tuulikulkeumaa vähentävää suutinta tulee ensimmäiset 15 metriä jättää ruiskuttamatta ja sitten ruiskuttaa 15–100 metrin etäisyydellä vesistöstä 75 % tuulikulkeumaa vähentävällä suuttimella. 100 metrin päässä vesistöstä voi vaihtaa viuhkasuuttimeen. Suuttimia vaihdettaessa tulee huolehtia asianmukaisesta suojautumisesta.
   • Käytettäessä 90 % tuulikulkeumaa vähentävää suutinta tulee ensimmäiset 5 metriä jättää ruiskuttamatta ja sitten ruiskuttaa 5-100 metrin etäisyydellä vesistöstä 90 % tuulikulkeumaa vähentävällä suuttimella. 100 metrin päässä vesistöstä voi vaihtaa viuhkasuuttimeen. Suuttimia vaihdettaessa tulee huolehtia asianmukaisesta suojautumisesta.
  • Mistä suojaetäisyys mitataan ja saako monivuotisen kasvillisuuden peittämää suojakaistaa ruiskuttaa?

   Suojaetäisyys mitataan ruiskutushetken vesirajasta.  

    

   • Ympäristötukiehtojen mukaan valtaojien varsille tulee jättää 1 metrin ja vesistöjen varsille 3 metrin levyinen monivuotisen kasvillisuuden peittämä suojakaista. Näitä suojakaistoja ei saa ruiskuttaa, vaikka suojaetäisyys täyttyisi jo ennen suojakaistan alkua esim. loivan ojanpenkan vuoksi.
   • Täydentävien ehtojen mukaan valtaojien ja vesistöjen varsille tulee jättää 0,6 metrin levyinen muokkaamaton piennar, jolla ei myöskään saa käyttää kasvinsuojeluaineita.
  • Milloin uusia suojaetäisyyksiä pitää viimeistään noudattaa?

   Uusien suojaetäisyyksien noudattaminen tulee pakolliseksi kasvukaudella 2015. Tukes kuitenkin suosittelee niiden noudattamista jo kasvukausina 2013–2014.

Päivitetty 27.11.2013