Sähköturvallisuustutkinnot

Sähköturvallisuustutkinnolla tarkoitetaan tutkintoa, jolla osoitetaan sähkötöiden turvallisuuteen liittyvien säännösten, määräysten ja ohjeiden tuntemus.

 

TUTKINTOJEN JÄRJESTÄMINEN

Tutkintoja järjestävät sähköalan oppilaitokset ja aikuiskoulutuskeskukset. Tutkintoja järjestetään kaksi kertaa vuodessa Tukesin ilmoittamina ajankohtina. Ilmoittautuminen sähköturvallisuustutkintoihin tapahtuu suoraan tutkinnon järjestäjille.  

 

TUTKINTOTILAISUUDET

Tutkintotilaisuus kestää kolme tuntia. Jos tutkintoon osallistujan äidinkieli on muu kuin suomi tai ruotsi, tutkinnon suorittamiseen voi saada lisäaikaa yhden tunnin. Myös henkilö, jolla on todistettavasti lukihäiriö, voi saada yhden tunnin lisäajan tutkinnon suorittamiseen. Lisäajan tarve on ilmoitettava oppilaitokselle tutkintoon ilmoittautumisen yhteydessä.


Tutkinnossa saavat olla esillä tutkintovaatimuksiin sisältyvät julkaisut. Lisäksi esillä saa olla alaa koskevaa kirjallisuutta tai muuta aineistoa, ei kuitenkaan laskennallisia esimerkkejä tai aikaisempien tutkintojen tehtäväsarjoja. Kokeessa ei saa käyttää älylaitteita.

 

TUTKINTOJEN RAKENNE

Sähköturvallisuustutkinto on kaksiosainen. Ensimmäiseen osaan sisältyvät sähkötöihin liittyvät hallinnolliset määräykset ja sähkötyöturvallisuus. Toiseen osaan sisältyvät muut sähköturvallisuuteen liittyvät määräykset ja ohjeet. Tutkintovaatimusten lisäksi tutkinnoissa edellytetään yleistä sähkötekniikan osaamista. Tutkinnon hyväksytty suorittaminen edellyttää molemmista osista erikseen noin kahden kolmasosan pistemäärää maksimipistemäärästä.

 

TUTKINTOVAATIMUKSET
Tutkintovaatimukset ovat voimassa 1.1.2018 jälkeen järjestettävissä tutkinnoissa.  

Sähköturvallisuustutkinto 1

  

Tukesin säädöstietopalvelu

 

Lait ja asetukset

Sähköturvallisuuslaki (1135/2016)

Valtioneuvoston asetus sähkölaitteistoista (1434/2016)

Valtioneuvoston asetus sähkötyöstä ja käyttötyöstä (1435/2016)

Valtioneuvoston asetus sähkölaitteiden ja -laitteistojen sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta (1436/2016)

Valtioneuvoston asetus sähkölaitteiden turvallisuudesta (1437/2016)

 

Standardit

SFS 6000 (2017)       Pienjännitesähköasennukset

SFS 6002 (3. painos, 2015) Sähkötyöturvallisuus

SFS käsikirja 601      Suurjännitesähköasennukset ja ilmajohdot. Sisältää standardin SFS 6001 (2015) Suurjännitesähköasennukset ja perusvaatimukset ilmajohtostandardeista

 

Muut julkaisut

Suomen sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n julkaisu:

D1-2017                  Käsikirja rakennusten sähköasennuksista

Sähkötieto ry:n julkaisu: Sähkölaitekorjaajan opas, ST-ohjeisto 6 (2017)

 

Sähköturvallisuustutkinto 2

 

Tukesin säädöstietopalvelu

 

Lait ja asetukset

Sähköturvallisuuslaki (1135/2016)

Valtioneuvoston asetus sähkölaitteistoista (1434/2016)

Valtioneuvoston asetus sähkötyöstä ja käyttötyöstä (1435/2016)

Valtioneuvoston asetus sähkölaitteiden ja -laitteistojen sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta (1436/2016)

Valtioneuvoston asetus sähkölaitteiden turvallisuudesta (1437/2016)

 

Standardit          

SFS 6000 (2017) Pienjännitesähköasennukset

SFS 6002 (3. painos, 2015) Sähkötyöturvallisuus

 

Muut julkaisut

Suomen sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n julkaisu:

D1-2017                  Käsikirja rakennusten sähköasennuksista

 

Sähkötieto ry:n julkaisu: Sähkölaitekorjaajan opas, ST-ohjeisto 6 (2017)

 

Sähköturvallisuustutkinto 3

 

Tukesin säädöstietopalvelu

 

Lait ja asetukset

Sähköturvallisuuslaki (1135/2016)

Valtioneuvoston asetus sähkötyöstä ja käyttötyöstä (1435/2016)

Valtioneuvoston asetus sähkölaitteiden ja -laitteistojen sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta (1436/2016)

Valtioneuvoston asetus sähkölaitteiden turvallisuudesta (1437/2016)


Standardit

SFS 6000 (2017)       Pienjännitesähköasennukset (2017)

-     Perusperiaatteet, yleisten ominaisuuksien määrittely ja määritelmät

4    SUOJAUSMENETELMÄT

-     Suojaus sähköiskulta 4-41

-     Suojaus lämmön vaikutuksilta 4-42

-     Ylivirtasuojaus 4-43

5    SÄHKÖLAITTEIDEN VALINTA JA ASENTAMINEN

-     Yleiset säännöt 5-51

-     Johtojärjestelmät 5-52

-     Erottaminen, kytkentä ja ohjaus 5-53

-     Maadoittaminen ja suojajohtimet 5-54

5-55  MUUT SÄHKÖLAITTEET

-     Pienjännitteiset generaattorilaitteistot 551

-     Valaisimet ja valaistusasennukset 559

6    TARKASTUKSET

 

7    ERIKOISTILOJEN JA -ASENNUSTEN VAATIMUKSET

-     Rakennustyömaat 704

-     Näyttelyt 711

-     Kalusteet 713

-     Huvipuistot 740

8    ERÄITÄ ASENNUKSIA KOSKEVAT TÄYDENTÄVÄT VAATIMUKSET

-     Sähköasennusten korjaus-, muutos- ja laajennustyöt 802

-     Sähkölaitekorjaamot ja laboratoriot 803

-     Kuivat, kosteat ja märät tilat sekä ulkotilat 804

-     Pistokytkimien valinta ja asennus 813

 

SFS 6002 (3. painos, 2015) Sähkötyöturvallisuus

 

Muut julkaisut

Suomen sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n julkaisu
D1-2017   Käsikirja rakennusten sähköasennuksista

3 Yleisten ominaisuuksien määrittely

-     Yleistä 300

4 Suojausmenetelmät

-     Suojaus sähköiskulta 41

-     Suojaus lämmön vaikutuksilta 42

-     Ylivirtasuojaus 43

5 Sähkölaitteiden valinta ja asentaminen

-    Yleiset säännöt 51

-     Johtojen valinta ja asentaminen 52

-     Kytkinlaitteet 53

-     Maadoittaminen ja suojajohtimet 54

-     Generaattorilaitteistot 551

-     Valaisimien asentaminen 559

6 Tarkastukset

 

7 Erityisiä asennuksia tai asennusolosuhteita koskevat ohjeet

-     Rakennustyömaat 704

-     Messujen ja näyttelyiden tilapäislaitteistot

-     Kalusteet 713

-     Huvipuistojen, tivolien, … 740

8 Eräitä asennuksia koskevat täydentävät vaatimukset

-     Sähköasennusten korjaus-, muutos- ja laajennustyöt 802

-     Sähkölaitekorjaamot ja laboratoriot 803

-     Kuivat, kosteat ja märät sekä ulkotilat 804

-     Pistokytkimen valinta ja asentaminen 813

 

Sähkötieto ry:n julkaisu: Sähkölaitekorjaajan opas, ST-ohjeisto 6 (2017)

 

TUTKINTOJULKAISUJEN MYYNTI


Lakeja ja asetuksia on saatavilla Tukes säädöstietopalvelusta Tukesin internetsivuilta www.tukes.fi.

 

SFS-standardeja ja -käsikirjoja myy Suomen Standardisoimisliitto SFS, Malminkatu 34, PL 130, 00101 Helsinki, puhelin (09) 149 9331, sähköposti sales@sfs.fi


Sähkötieto ry:n julkaisua ja julkaisua D1 myy Sähköinfo Oy, PL 55 (Harakantie 18 B), 02601 Espoo, puhelin (09) 5476 1422, sähköposti: tilaukset@sahkoinfo.fi ja verkkosivut www.sahkoinfo.fi, sähköiset julkaisut: www.sahkoinfo.fi/severi.  

 

Sähköturvallisuustutkintoihin 1, 2 ja 3 kuuluvat julkaisut voi tilata täydellisinä tutkintopaketteina Sähköinfo Oy:stä, Opiks-Tiimi Oy:stä, Klaukkalantie 63, 01800 Klaukkala, puhelin 0400 523 253, www.opiks.fi tai Dio Koulutus Oy:stä, puhelin 050 521 9854, www.dio.fi.

 
Sähköturvallisuustutkinnot vuonna 2018:        19.4.2018 ja 15.11.2018 klo 12–15

Sähköturvallisuustutkinnot vuonna 2019:        25.4.2019 ja 14.11.2019 klo 12–15

 

Lisätietoja: puh. 029 5052 631/Timo Pietilä.

Päivitetty 18.1.2018