Tukes-ohje 3/2015 Laskettelupalveluiden turvallisuuden edistäminen

18.10.2017

Ohje pdf-tiedostona (46 s., 755 kt)

 

Tämä ohje kuvaa Tukesin näkemystä siitä, miten kuluttajaturvallisuuslainsäädännön vaatimukset voidaan täyttää. Sekä Tukes että palveluntarjoajat voivat hyödyntää tätä ohjetta arvioidessaan ja kehittäessään kuluttajapalveluiden turvallisuutta. Tukes-ohje ei ole oikeudelliselta luonteeltaan lainsäädännön tavoin sitova. Ohjeessa esitetyt näkemykset tarjoavat palveluntarjoajille esimerkkejä ja vaihtoehtoja toimia turvallisesti. Toiminnanharjoittajan on mahdollista täyttää lainsäädännön vaatimukset myös muilla tavoin.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) edistää tuotteiden, palveluiden ja teollisen toiminnan turvallisuutta ja luotettavuutta. Tavoitteenamme on vastuullinen, turvallinen ja kilpailukykyinen Suomi.

 

Haluamme olla suojan tuoja – turvallisten toimintatapojen edistäjä ja mahdollistaja.