Kemikaalien ja kaasujen teollinen käsittely

Lomakkeet

Tukesin hinnasto (pdf)

 

Onnettomuusilmoituslomake


Vaaralliset kemikaalit

 

Hyväksytyt liikkeet 
            kaasu-, öljylämmityslaitteistojen asennusliikkeet ja 
            öljysäiliöiden tarkastusliikkeet

 

 

Kaasut

 

VAK - Vaaralisten aineiden kuljetus

 • Todistusmalli IBC-pakkauksen tarkastuksesta (doc)  Siirrä lomake omalle koneellesi, tulosta, täytä ja lähetä alla olevaan osoitteeseen, jollei lomakkeessa ole muuta ohjeistettu:
  Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
  PL 66
  00521 HELSINKI

  Skicka den ifyllda blanketten till
  Säkerhets- och kemikalieverket
  PB 66
  00521 HELSINGFORS

Päivitetty 28.3.2018