Johto ja esikunta

Haku
Rantakoski Päivi, johtaja

Puhelin: 029 5052 359

Malmberg Rita, yksikön sihteeri

Teollisuusyksikön johdon sihteeri

Puhelin: 029 5052 223

Sintonen Marika, yksikön sihteeri

Puhelin: 029 5052 182

Päivitetty 30.6.2011