Kasvinsuojeluaineet

Haku
Kallio-Mannila Kaija, ryhmäpäällikkö

Puhelin: 029 5052 036

Anttila Heli, ylitarkastaja

Kasvitautiaineet, GEP-hyväksyntä, biologinen tehokkuus

Puhelin: 029 5052 019

Arvilommi Päivi, ylitarkastaja

EU-asiat, lainsäädäntö, kansallinen toimintaohjelma (NAP), tehoainearvioinnin koordinointi

Puhelin: 029 5052 021

Autio Sari, ylitarkastaja (virkavapaalla)

Kasvinsuojeluaineiden ympäristöriskien arviointi, kansainvälinen kasvinsuojeluaineyhteistyö

Puhelin: 029 5052 000

Hakasalo Marjo, lupakäsittelijä

Sihteerin tehtävät, kasvinsuojeluainerekisterin ylläpito

Puhelin: 029 5052 006

Halonen Marjo, ylitarkastaja

Kasvinsuojeluaineiden ja tehoaineiden EU-arviointi, fysikaalis-kemialliset ja tekniset ominaisuudet, analyyttiset menetelmät, spesifikaatiot, ekvivalenttisuus

Puhelin: 029 5052 155

Hiljama Arja, lupakäsittelijä

Kasvinsuojeluainehakemusten käsittely, kasvinsuojeluainerekisterin ylläpito

Puhelin: 029 5052 029

Hirvonen Liisa, ylitarkastaja

Rikkakasviaineet, biologinen tehokkuus, valvonta, tehoainearvioinnin koordinointi

Puhelin: 029 5052 040

Hynninen Eija-Leena, johtava asiantuntija

Kasvinsuojeluaineiden hyväksyminen, lainsäädäntö ja kansainvälinen yhteistyö, koetoimintaluvat

Puhelin: 029 5052 049

Hämäläinen Emilia, ylitarkastaja

Puhelin: 029 5052 057

Laakkonen Anita, ylitarkastaja

Kasvinsuojeluaineiden terveysvaaran ja riskien arviointi, kansallinen hyväksyminen, luokitus ja merkinnät

Puhelin: 029 5052 102

Laakso Juha, ylitarkastaja

Kasvinsuojeluaineiden ja tehoaineiden EU-arviointi, jäämät, metabolia

Puhelin: 029 5052 075

Laitinen Pauliina, ylitarkastaja

Kasvinsuojeluaineiden kestävä käyttö, kansallisen toimintaohjelman (NAP) koordinointi, integroitu torjunta, kasvinsuojelukoulutus- ja tutkintojärjestelmä, levitysvälineiden testausjärjestelmä, kansainvälinen yhteistyö

Puhelin: 029 5052 171

Londesborough Susan, ylitarkastaja

Puhelin: 029 5052 056

Luomahaara Sirpa, ylitarkastaja

Kasvinsuojeluaineiden terveysvaaran ja riskien arviointi, tehoaineiden EU-arviointi, EU-yhteistyö

Puhelin: 029 5052 038