Johto ja esikunta

Haku
Putkonen Tiina, johtaja

Puhelin: 029 5052 959

Laitinen Pirjo, yksikön sihteeri

Puhelin: 029 5052 082

Raitala Suvi, ylitarkastaja (virkavapaalla)

Kemikaalilainsäädännön noudattamisen valvonta, REACH- ja CLP-asetusten toimeenpano ja neuvonta

Puhelin: 029 5052 000

Räisänen Jouni, johtava asiantuntija

Strateginen suunnittelu ja koko yksikköä koskevat kehityshankkeet, REACH-asetus, työntekijöiden ja kuluttajien altistumisen arviointi

Puhelin: 029 5052 098

Valkama Tuuli, ylitarkastaja

Puhelin: 029 5052 124

Päivitetty 1.10.2013