Biosidit

Haku
Haapasola Paula, ryhmäpäällikkö

Puhelin: 029 5052 020

Hanninen Oskari, ylitarkastaja

Puhelin: 029 5052 261

Huhtala Eila, yksikön sihteeri

Puhelin: 029 5052 031

Hyvärinen Tuija, ylitarkastaja

Biosidien terveysvaaran ja riskien arviointi, hyönteismyrkyt ja -karkotteet, työntekijöiden ja kuluttajien altistumisen arviointi

Puhelin: 029 5052 064

Hämäläinen Anna-Maija, ylitarkastaja

Biosidivalmisteiden terveysvaaran ja -riskinarviointi, valmisteiden hyväksymismenettelyt, työntekijöiden ja kuluttajien altistumisen arviointi

Puhelin: 029 5052 070

Karhi Kimmo, ylitarkastaja

Biosidien terveysvaaran ja riskien arviointi, fysikaalisten ja kemiallisten ominaisuuksien arviointi

Puhelin: 029 5052 025

Kaukoniemi Sanna, ylitarkastaja

Biosidien ympäristöriskien arviointi

Puhelin: 029 5052 023

Koivisto Sanna, ylitarkastaja

Biosidien ympäristöriskinarviointi, jyrsijämyrkyt

Puhelin: 029 5052 030

Korkolainen Tapio, ylitarkastaja

Biosidien riskinarviointi ja hyväksymismenettelyt, biosidisäädösten soveltamisala, fysikaaliset vaaraominaisuudet

Puhelin: 029 5052 114

Kotiranta Saara, suunnittelija

Biosidivalmistehakemusten ja -ilmoitusten käsittely, sallittujen antifouling- ja suojauskemikaalien luettelot, bta-rekisteri, kansallinen biosidirekisteri, määrätietokyselyt, tuote-VOC

Puhelin: 029 5052 000

Lindfors Pia, ylitarkastaja

Biosidien terveysvaaran ja riskien arviointi, valmisteiden hyväksyminen, antifoulingvalmisteet

Puhelin: 029 5052 032

Mattila Hannu T., ylitarkastaja

Biosidien neuvontapalvelu, biosidisäädösten soveltamisala ja ohjeet

Puhelin: 029 5052 178

Nieminen Timo, ylitarkastaja

Puhelin: 029 5052 107

Palomäki Jaana, ylitarkastaja

Biosidien terveysvaaran arviointi, jyrsijämyrkyt

Puhelin: 029 5052 054

Pasanen Jaana, ylitarkastaja

Biosidien ympäristöriskinarviointi, antifoulingvalmisteiden hyväksyminen

Puhelin: 029 5052 067