Ilotulitteiden maahantuonti

Kuluttajan omaan käyttöön maahantuomat ilotulitteet

CE-merkittyä ilotulitetta, joka on pyroteknisten tuotteiden markkinoille saattamista koskevan direktiivin 2007/23/EU mukainen ja markkinoilla jossakin EU/ETA-maassa, saa lähtökohtaisesti käyttää Suomessa.  CE-merkityn ilotulitteen saa tuoda omaan käyttöön Euroopan talousalueelta ilman Tukesin maahantuontilupaa. Tällöin tulee kuitenkin huomioida tiettyihin ilotulitteisiin liittyvät kiellot, sillä kaikkia CE-merkittyjä ilotulitteita ei saa käyttää Suomessa. Kansallisesti hyväksyttyjä ilotulitteita (niissä ei ole CE-merkintää) ei saa tuoda maahan eikä käyttää.

 

Räjähdeasetuksen (473/1993) 49 a§ kieltää seuraavien ilotulitteiden kuluttajakäytön Suomessa:

 

1) kädessä pidettävät luokan 2 ilotulitteet;

2) paukkupommit yksittäisinä tai yhdistelmätuotteiden osina; lukuun ottamatta tuotteita, joissa yksittäinen pamahtava panos sisältää enintään 0,05 grammaa mustaruutia;

3) paukkupommit, jotka syttyvät iskusta maahan heittämällä;

4) roomalaiset kynttilät yksittäisinä tuotteina, joiden laukaisuputken sisähalkaisija on alle 20 millimetriä;

5) kertalaukeavat tähtipommit yksittäisinä tuotteina, joiden putken sisähalkaisija on alle 28 millimetriä ja avauspanoksena muu kuin mustaruuti;

6) luokan 2 mukaisista raketeista miniraketit; (kissanpierut, moon travellers)

7) luokkaan 3 kuuluvat tuotteet lukuun ottamatta suihkuja ja patatyyppisiä tuotteita, joiden pyroteknisen massan kokonaismäärä on enintään 1000 grammaa; suihkuja ja patatyyppisiä toimintoja sisältävässä yhdistelmätuotteessa pyroteknisen massan kokonaismäärä saa olla enintään 2000 grammaa, josta muiden kuin suihkujen osuus saa olla enintään 1000 grammaa.

 

Kannattaa lisäksi huomioida että Keski- tai Etelä-Eurooppaan tarkoitettu ilotulite ei välttämättä toimi aivan samalla lailla Suomen kylmissä oloissa. Ajomoottorien toiminta raketeissa hidastuu pakkasen kiristyessä.

 

Säilytys asuintiloissa

Kotona asuinhuoneistossa sää säilyttää räjähdeasetuksen 71 § mukaan ilotulitteita korkeintaan 5kg netto lukitussa kaapissa, ei kuitenkaan ullakkotiloissa, eikä useamman asuinhuoneiston yhteisissä tiloissa.

 

Tämä on kertatuonnin raja, koska tällöin sallittu säilytysmäärä kotona ei ylity. Suurempien erien tuonti ei voi perustua omaan käyttöön, vaan tällöin on kyseessä kaupallinen jakelu, mikä on luvanvaraista toimintaa.

 

Kuljetus

Kuljetuksen tulee tapahtua sellaisen toimijan välityksellä, joka saa kuljettaa räjähteitä, joita ilotulitteet ovat. Autolautalla ilotulitteiden tuonti esim. Tallinnasta tai Ruotsista matkatavarana omassa autossa ei ole sallittua. Itella ja Matkahuolto eivät myöskään kuljeta räjähteitä.

 

Kuljetuspakkauksen tulee olla UN-hyväksytty vaarallisten aineiden kuljetukseen ja merkitty asianmukaisesti varoitustarroin.

 

Muualla verkossa

 

Päivitetty 20.12.2013