Suojalasit

 

Ilotulitteet aiheuttavat vuosittain useita vammoja, joista tavallisimpia ovat silmävammat. Tapaturmia sattuu etenkin ilotulitteiden ampujille, mutta valitettavan usein myös ilotulitteita katsoville sivullisille henkilöille.

 

Kuluttajat voivat omalla toiminnallaan lisätä turvallisuuttaan. Suojalasit suojaavat silmiä ilotulitteita käytettäessä. Suojalaseja käyttäneille ei ole sattunut silmävammoja uuden vuoden ilotulituksissa.

 

Ilotulitekäyttöön tarkoitetut suojalasit ovat henkilönsuojaimia. Suojalasien valmistajat ja maahantuojat vastaavat siitä, että ne täyttävät henkilönsuojaimille asetetut turvallisuusvaatimukset.

 

Kuluttajat voivat varmistaa suojalasien turvallisuuden tarkastamalla sen, että laseissa on CE-merkintä sekä suomen- ja ruotsinkieliset käyttöohjeet. Suojaimissa on myös oltava merkintä EN 166, joka kertoo, että suojalasit on valmistettu silmiensuojauksesta annetun standardin mukaisesti. Lisäksi myyntipäällyksessä tai käyttöohjeesta on mainittava valmistajan tai maahantuojan nimi ja osoite. Samat turvallisuusvaatimukset koskevat myös kaupanpäällisinä tai liikelahjoina saatavia suojalaseja. 

 

Tukes valvoo, että myytävät ilotulitteet ovat vaatimustenmukaisia ja antaa ohjeita ilotulitteiden turvalliseen käyttöön. Pistokokeilla valvotaan, että myytävät suojalasit täyttävät niille asetetut turvallisuusvaatimukset.

 

Päivitetty 26.10.2010