Henkilönsuojaimia muistuttavat kulutustavarat


Henkilönsuojain, kuten esimerkiksi hengityksen- tai kuulonsuojain, on tarkoitettu suojaamaan käyttäjäänsä joltakin vaaralta. Markkinoilla olevien henkilönsuojainten on täytettävä eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset. Suojaimia koskee henkilönsuojaindirektiivi (89/686/ETY), joka on Suomessa saatettu voimaan henkilönsuojaimista annetulla valtioneuvoston päätöksellä (1406/1993).

 

Markkinoilla on kuitenkin ollut henkilönsuojaimia muistuttavia kulutustavaroita, joilla ei ole suojaimilta vaadittavia suojaavia ominaisuuksia. Myynnissä on ollut esimerkiksi kuulonsuojainta muistuttava kuulokeradio, joka ei kuitenkaan täyttänyt kuulonsuojaimille asetettuja vaatimuksia. Kuluttajille on myös myyty hengityksensuojaimia muistuttavia hygieniamaskeja, joilla ei ole hengityksensuojaimilta vaadittavia suojaavia ominaisuuksia.

 

Henkilönsuojaimia muistuttavat kulutustavarat ovat kuluttajien kannalta ongelmallisia, koska ne on mahdollista sekoittaa henkilönsuojaimiin. Kuluttajan voi olla vaikea erottaa tuotteita toisistaan, koska ne voivat olla hyvin samannäköisiä ja niitä voidaan myydä esimerkiksi rautakaupoissa toistensa lähettyvillä. Kuluttajan henki tai terveys voi vaarantua, jos hän käyttää henkilönsuojainta muistuttavaa tuotetta olosuhteissa, jotka vaatisivat henkilönsuojaimen käyttämistä.

 

Tuotteita, jotka voivat olla sekoitettavissa henkilönsuojaimiin, ei pitäisi lainkaan myydä kuluttajille.

Jos henkilönsuojaimia muistuttavia tuotteita, joilla on jokin muu käyttötarkoitus kuin käyttäjänsä suojaaminen, kuitenkin myydään kuluttajille, tuotteen pakkausmerkinnöistä sekä lisäksi myyntitapahtuman yhteydessä tulee selvästi käydä ilmi seuraavat asiat: 

  • tuote ei ole henkilönsuojain
  • tuotteen käyttötarkoitus (muu kuin käyttäjän suojaaminen vaaroilta)
  • varoitus siitä, että tuote ei suojaa käyttäjäänsä millään tavalla ja että tuotetta ei pidä käyttää olosuhteissa, joissa henkilönsuojaimen käyttäminen on tarpeen
  • tuote ei saa olla CE-merkitty

 

Edellä mainittujen tietojen lisäksi tuotteesta pitää antaa valtioneuvoston asetuksessa kulutustavaroista ja kuluttajapalveluksista annettavista tiedoista (613/2004) säädetyt tiedot.

 

Kuluttajan kannattaa aina ottaa selvää, vaatiiko esimerkiksi remonttityö henkilönsuojaimen käyttämistä. Jos työ vaatii suojaimen käyttämistä, kuluttajan on syytä selvittää suojaimen käyttöohjeista, miltä tuote suojaa ja varmistaa, että suoja on riittävä. Henkilönsuojaimen mukana tulee aina olla selkeät suomen- ja ruotsinkieliset käyttöohjeet, joista suojausominaisuudet käyvät ilmi. Suojaimessa tulee myös aina olla CE-merkintä.

 

 
Päivitetty 26.10.2010