Puurakentajan tietokulma

  • Käytä kyllästämätöntä puutavaraa aina kun voit. Näin ehkäiset vaikeasti käsiteltävän jätteen syntymistä. Käsittelemättömän puun käyttöikä voi usein olla riittävän pitkä. 
  • Hankkiessasi kyllästettyä puuta mieti etukäteen, mitä tarvitset. Valitse käyttötarkoitukseen sopivaa, laatuluokiteltua ja merkittyä puutavaraa. A-luokan kyllästettyä puutavaraa tarvitaan vain jatkuvaan maa- ja vesikosketukseen joutuvissa rakenteissa. Maan yläpuolisissa kohteissa AB-luokan kyllästetty puutavara antaa riittävän suojan.
  • Ota aina selvää, millä aineella puutavara on käsitelty ja mitä ehtoja sen käytölle, työstölle ja jätehuollolle on asetettu. Lisätietoja saat puutavaran myyjältä.
  • Kun ostat kyllästettyä puuta, osta mahdollisimman valmiiksi työstettyä ja määrämittaista tavaraa. Kyllästetyn puun tulee olla pintakuivaa. Näin vältät haitallisille aineille altistumista ja hankalasti hävitettävän työstöjätteen syntymistä.
  • Käytä hengityksensuojainta kyllästetyn puun sahauksessa ja käsineitä aina kun käsittelet kyllästettä puuta.
  • Vältä kyllästetyn puun käyttökohteita, joista voi aiheutua ihokosketusta taikka elintarvikkeiden tai rehun saastumista.
  • Kyllästettyä puuta ei pidä käyttää aivan kaivojen lähellä tai herkillä pohjavesialueilla.
  • Vanhoja kyllästetystä puusta tehtyjä rakennelmia ei rajoitusten vuoksi tarvitse yleensä poistaa. 
  • Vanhat kreosoottipuurakennelmat voidaan ihokosketuksen välttämiseksi peittää ja vanhan arseenikyllästetyn puun pinta maalata.
  • Arseenilla kyllästetystä puusta rakennettujen hiekkalaatikoiden hiekkaa uusimalla voi vähentää altistumista.

 

 

 

 

Kuva 1. Kyllästämätön puu soveltuu hyvin moniin rakenteisiin, erityisesti kun käytetään rakenteellista puunsuojausta. Rakenteet voidaan suojata kosteudelta esimerkiksi sahauspintoja muotoilemalla tai sadelipalla tai –räystäällä.

  

 

 

 

Kuva 2. Rakenteellisella puunsuojauksella voidaan puun käyttöikää pidentää. Rakenteet voidaan myös alusta pitäen suunnitella siten, että lahonneet puuosat voidaan helposti korvata uusilla.

 

 

 

Kuva 3. Esimerkkejä käsittelemättömän ja käsitellyn puutavaran käyttökohteista pihapiirissä.

 

 

Päivitetty 24.10.2014