Kyllästetyn puun käytön rajoituksia

Tukes valvoo puunsuojakemikaalien käyttöönottoa.  Ympäristön ja terveyden suojelun vuoksi on painekyllästetyn puun käytölle annettu useita rajoituksia. Painekyllästettyä puuta ei saa käyttää sisätiloissa. Sisällä puu ei yleensä joudu kosteudelle alttiiksi, joten tällainen käyttö on tarpeetonta. Kyllästetty puutavara ei saa joutua myöskään kosketuksiin elintarvikkeiden tai juomaveden kanssa. Kyllästettyä puutavaraa ei siis pidä käyttää maakellareiden hyllyrakenteissa tai kaivonkansissa.

 

Kyllästettyä puuta työstettäessä tulee käyttää suojakäsineitä ja hengityssuojaimia. Puun hiomista tai höyläämistä tulee välttää ja sahanpurut yms. puujäte pitäisi ottaa talteen erilliskeräilyyn. Painekyllästettyä puuta ei saa koskaan polttaa kotitalouksissa, ei myöskään saunoissa tai ulkogrilleissä, koska poltossa voi muodostua myrkyllisiä yhdisteitä.

 

Aiemmin painekyllästetyn puun suojaukseen on käytetty niin sanottuja suolakyllästeitä eli kromia, arseenia ja kuparia (CCA) sisältäviä painekyllästysaineita sekä kreosoottiöljyä. Kreosoottiöljy ja CCA-kylläste ovat kuitenkin syöpävaarallisia ja myös ympäristölle vaarallisia kemikaaleja, joten niillä kyllästetyn puutavaran käyttöä on rajoitettu. Nykyään kuluttajille myytävä kyllästetty puu ei sisällä kromia tai arseenia. Kreosoottikyllästettyjä ratapölkkyjä ei ole enää vuoden 1996 jälkeen saanut käyttää pihapiirissä tai virkistysalueilla, eikä niitä luovuteta yksityisille kuluttajille ollenkaan. Arseenipitoisten CCA-kyllästettyjen sähköpylväiden luovutus kuluttajille on puolestaan ollut kiellettyä kesäkuusta 2004 saakka.

 

Vanhoja kyllästettyjä pölkkyjä ja pylväitä ei saa käyttää asuinalueilla, kotitalouksien rakenteissa tai puutarhakalusteissa, tai missään muissa kohteissa joissa ihokosketus olisi mahdollinen. Aiemmin käytöstä poistettuja ratapölkkyjä ja sähkö/puhelinpylväitä myytiin vapaasti ja niitä käytettiin paljon piharakentamisessa, pengerryksissä, aitoina, portaikkoina ja hiekkalaatikoissa. Rakennelmista huuhtoutuu kuitenkin syöpävaarallisia tehoaineita maaperään ja tätä kautta esimerkiksi ravintokasveihin, kaivoveteen tai hiekkalaatikon hiekkaan.

 

Päivitetty 24.10.2014