Ammattikäyttö

Kasvinsuojeluaineita käytetään ammattimaisesti maa-, puutarha- ja metsätaloudessa. Käyttäjäryhmiä ovat mm. maanviljelijät, viheraluetyöntekijät, golfkentänhoitajat ja metsäkoneenkuljettajat. Kasvinsuojeluaineiden ammattikäytön turvallisuuteen kiinnitetään lainsäädännössä erityistä huomiota. Kaikkien ammattimaisten käyttäjien tulee suorittaa kasvinsuojeluaineita koskeva tutkinto. Käyttäjille on tarjolla koulutusta, joka valmistaa tutkinnon suorittamiseen.

 

Ammattikäyttäjien käytössä olevat kasvinsuojeluaineiden levitysvälineet testataan säännöllisesti. Testauksella varmistetaan se, ettei rikkinäinen ruisku aiheuta esimerkiksi vuotamalla vaaraa käyttäjälle tai ympäristölle.

 

Kasvinsuojeluaineiden käytöstä aiheutuvia terveys- ja ympäristöriskejä vähennetään integroidun torjunnan avulla. Ammattikäyttäjien tulee noudattaa integroidun torjunnan yleisiä periaatteita. Niiden mukaan kasvintuhoojia torjutaan ennalta esimerkiksi monipuolisen viljelykierron avulla. Torjuntapäätös tehdään tarkkailutulosten pohjalta. Päätöksenteossa apuna käytetään torjuntakynnysarvoja sekä kasvintuhoojien esiintymisen ennustemalleja.

 

Torjunnassa käytetään sopivinta torjuntamenetelmää: biologista, mekaanista, fysikaalista tai kemiallista. Kasvinsuojeluaineita käytetään vain välttämättömään tarpeeseen. Tehoaineita vaihdellaan mahdollisuuksien mukaan, ettei kasvintuhoojille kehity kasvinsuojeluaineita kestäviä kantoja. Lopuksi seurataan vielä torjuntatoimien onnistumista ja tehdään muistiinpanoja tulevan kasvukauden suunnittelun tueksi.

 

Kasvinsuojeluaineiden käyttöohjeet ovat valmistekohtaisia. Niissä annetaan ohjeita valmisteen käyttötarkoituksesta, suojautumisesta, ympäristöhaittojen ehkäisystä sekä pakkausten säilyttämisestä ja hävittämisestä. Käyttöohjeita tulee noudattaa. Kasvinsuojeluaineiden käyttö on turvallista käyttäjille, sivullisille, kuluttajille ja ympäristölle, kun valmisteita käytetään käyttöohjeiden mukaan.

 

Päivitetty 23.10.2014