Kuluttajille

Kuluttajalla on oikeus turvallisiin tuotteisiin ja palveluihin. Ne eivät saa aiheuttaa vaaraa ihmisen terveydelle tai omaisuudelle. Vaara voi liittyä itse tavaraan tai sen käyttöön. Palvelussa vaara voi liittyä työsuoritukseen tai siinä käytettyyn aineeseen tai laitteeseen. Tuoteturvallisuuslainsäädäntö koskee sellaisia tavaroita ja palveluja, joiden loppukäyttäjänä on kuluttaja.

 

Tästä laajasta osiosta löydät mm. turvavinkkejä laitteiden ja koneiden turvalliseen käyttöön sekä tietoa kuluttajakemikaaleista aineryhmittäin ja käyttökohteittain.

 

Kerro havainnoistasi - autat samalla muita

Jos epäilet, että jokin käyttämäsi tavara tai palvelu voi aiheuttaa vaaraa terveydellesi tai omaisuudellesi, ota yhteyttä toiminnanharjoittajaan ja tarvittaessa ilmoita asiasta  Tukesiin. Tarvittaessa Tukes voi tutkituttaa tuotteen ja vaatia, että elinkeinonharjoittaja korjaa tuotteen puutteet tai lopettaa sen myynnin. Näin autat myös muita välttymään tapaturmilta.

Tiedotteita

Lisää tiedotteita
Päivitetty 30.8.2017