Sähkölaitteistot ja -urakointi

Haku
PäiväOtsikko
18.4.2013 Kuolemaan johtanut sähkötapaturma Savitaipaleella Tukesin tutkintaan
  Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on perustanut tutkintaryhmän selvittämään Savitaipaleella 17.4. sähköasentajan kuolemaan johtanutta säh...
4.1.2013 Uusittu Tukes-ohje S10 on ilmestynyt
  Tukes-ohje S10-2012 on ilmestynyt. Ohje sisältää luettelon standardeista, joita noudattamalla täytetään sähkölaitteistojen rakenteesta ja sähköty...
12.12.2012 Ajankohtaista sähkölaitteistojen käytön johtajille
Uusintatarkastukseen määrättiin 25 sähkölaitteistoa puutteiden takia Sähköturvallisuuslakiin lisättiin vuoden 2011 alussa uusintatarkastusmenettely...
11.12.2012 Ajankohtaista sähköurakoitsijoille - joulukuu 2012
Kuka on vastuussa sähkötapaturmasta? Sähkötöiden johtaminen on Suomessa varsin korkeatasoista. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) tilastois...
1.6.2012 Ajankohtaista sähköurakoitsijoille
  Vaaralliset nollaviat – ole huolellinen kytkennöissä   Vajaa puolet sähköurakoitsijoista läpäisi Tukesin valvontakäynnin puhtain paperein   Myös ...
15.5.2012 Kampanja muistuttaa sähköjohtojen vaaroista
  Turvaohjeiden laiminlyönti tai väärät työmenetelmät sähköjohtojen läheisyydessä ovat kohtalokkaita. Vuosituhannen vaihteen jälkeen on sattunut pe...
18.1.2012 Pientalojen sähköturvallisuus jää usein varmistamatta
  Uusien pientalojen sähköturvallisuutta ei varmisteta riittävästi, ilmenee Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) selvityksestä.  Tukes selvit...
17.1.2012 Ajankohtaista sähköurakoitsijoille
Pientalojen sähköasennuksissa vielä parannettavaa Sähköturvallisuuden varmistaminen oli riittä­mätöntä joka kolmannessa uudessa pientalossa, kävi i...
Päivitetty 27.8.2015