Tukes tehostanut ilotulitteiden valvontaa

22.12.2011 Lehdistötiedote

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kehittänyt ilotulitteiden valvontakäytäntöjä vuoden 2011 aikana. Omien koeammuntojen sijaan Tukesin valvojat ovat seuranneet aiempaa tiiviimmin maahantuojien koeammuntoja paikan päällä. Yritysten tekemää laadunvalvontaa on yhdenmukaistettu. Ilotulitteiden sisältämien ympäristömyrkkyjen pitoisuuksia on testattu yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen kanssa.


Työ- ja elinkeinoministeriö teki alkuvuodesta selvityksen ilotulitteiden laadunvalvonnassa havaituista ongelmista sekä toimenpiteistä, joilla nykyistä paremmin voitaisiin taata markkinoilla olevien ilotulitteiden laatu ja vaatimustenmukaisuus.


Selvityksen perusteella Tukes on kehittänyt valvontakäytäntöjään ja yritysten raportointia maahantuontierien koeammunnoista on muutettu. Ammunnan paikka ja aika ovat nyt paremmin jäljitettävissä pöytäkirjoista. Tukes valitsee tarkastukseen vaadittavien tuotteiden koeammuntapöytäkirjat pistokoemaisesti maahantuoduista eristä ja on lisäksi varmistanut maahantuojien toiminnan seuraamalla paikan päällä koeammuntoja.


Yli-insinööri Timo Kukkola Tukesista muistuttaa maahantuojan ja valmistajan vastaavan siitä, että maahantuotavien erien tuotteet ovat Tukesin hyväksymispäätöksen ja muiden määräysten mukaisia. Maahantuojan pitää tehdä tuomilleen ilotulitteille koeammunnat.


-  Valvontaviranomaisen toimet ovat markkinavalvontaa, joka perustuu satunnaisotantaan. Tukes ei myöskään voi seurata jokaisen yrityksen kaikkia ammuntoja, vaan yrityksillä on vastuu omien tuotteidensa oikeasta ja ohjeiden mukaisesta laadunvarmistuksesta, Kukkola sanoo.

 

Ympäristömyrkkypitoisuuksia ilotulitteissa tutkittu


Tukes testautti yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen kanssa keväällä 2011 ilotulitteita Puolustusvoimien Teknillisessä Tutkimuslaitoksessa selvittääkseen niiden mahdollisesti sisältämän heksaklooribentseenin (HCB) pitoisuudet.


Analyyseihin valittiin 18 tuotetta eri maahantuojien tuotevalikoimista. Testeihin valittiin tuotteita, joiden väri- ja valoefektien tehostamiseen HCB:tä on ilotulitteissa käytetty.


Yhdestä ilotulitteesta ei analyyseissä löytynyt HCB:tä lainkaan. 15 tuotteen HCB-pitoisuudet olivat niin vähäisiä, että niiden voi katsoa olevan pysyviä orgaanisia yhdisteitä (POP) koskevan asetuksen tarkoittamia tahattomia vierasainejäämiä, jotka voidaan hyväksyä. Kahden tuotteen pitoisuudet osoittautuivat niin korkeiksi, ettei niitä voi pitää tahattomina vierasainejääminä.


Korkeita HCB-pitoisuuksia esiintyi tuotteissa Navigation Light (pieni suihku) ja Tehoty­kistö (useita laukauksia ampuva pata). Ensin mainitussa HCB:tä oli enimmillään 181 ppm ja jälkimmäisessä 274 ppm. Tuotteiden maahantuojilta pyydettiin selvitykset. Näissä maahantuojat ilmoittivat huolehtineensa siitä, etteivät tämän vuoden maahantuontierät sisällä HCB:tä. Navigation Light -tuotteen osalta tämä on varmistettu analyysein. Tehotykistö-tuotteen osalta näytön riittävyyden arviointi on vielä kesken Suomen ympäristökeskuksessa.  


Heksaklooribentseeni on Tukholman yleissopimuksessa rajoitettu pysyvä orgaaninen yhdiste (POP). Sopimuksen pii­riin kuuluvat POP-yhdisteet ovat luonnossa hyvin pysyviä myrkyllisiä yhdisteitä, jotka kertyvät ravintoketjussa. Ne kulkeutuvat kauas päästöpaikoiltaan erityisesti kohti napa-alueita. EU:ssa HCB:n käyttö, valmistus, maahantuonti ja vienti on kielletty POP-asetuksella. Useissa Euroopan maissa erityisesti kiinalaisvalmisteisia ilotulitteita on vedetty pois markkinoilta vuosittain POP-asetuksen vastaisena.


HCB-testaukseen valituista tuotteista määritettiin myös niiden lyijypitoisuudet. Lyijyn käyttäminen ilotulitteissa tulee kielletyksi, kun EU:n pyrotekniikkadirektiivin mukaiset vaatimukset tulevat vähitellen voimaan viimeistään siirtymäkauden jälkeen heinäkuussa 2017. Tulokset vaihtelivat vajaasta kymmenestä lähes 4000 ppm:ään ollen tyypillisesti luokkaa 100 ppm. Tämä osoittaa, että ilotulitteiden valmistuksessa käytetyt raaka-aineet sisältävät lyijyä.

 
Lisätietoja:

Ilotulitevalvonta: yli-insinööri Timo Kukkola, Tukes, puh. 040 561 4971

HCB-pitoisuudet: ylitarkastaja Timo Seppälä, SYKE, puh. 0400 148 643 ja ylitarkastaja Heikki Salonen, Tukes, puh. 0400 148 642

 
Lisätietoja POP-yhdisteiden kansainvälisistä rajoituksista ympäristöhallinnon verkkosivulta: http://www.ymparisto.fi/POP

 

Ilotulitteiden HCB- ja lyijytestauksen tulokset (ppm = miljoonasosa = 0,0001 %):  

 

Analysoitu tuote

 

HCB:n enimmäispitoisuus, ppm

 

Lyijyn enimmäispitoisuus, ppm

 

Springle Parade

 

ei havaittu

 

21

 

Dream Lady

 

0,38

 

210

 

Navigation Light

 

181,46

 

22

 

Flash Light

 

0,11

 

17

 

Blue A

 

0,40

 

24

 

HCA 49 Bling Bling

 

0,37

 

99

 

Karjala 30 Shot Cake

 

0,26

 

13

 

Dynamite Viktoria Green to Purple

 

0,15

 

26

 

CE 0163-F2-0072 (pata)

 

0,15

 

91

 

Big Power

 

2,15

 

3700

 

FBI-pata

 

12,88

 

7,7

 

Rumputuli

 

0,08

 

88

 

Nitro 14

 

1,60

 

42

 

Galaxy

 

0,12

 

130

 

Royal Metallic

 

0,08

 

120

 

Thunder King

 

10,25

 

40

 

Rooman kynttilä

 

0,74

 

40

 

Tehotykistö

 

274,39

 

80

 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) edistää tuotteiden, palveluiden ja teollisen toiminnan turvallisuutta ja luotettavuutta. Tavoitteenamme on vastuullinen, turvallinen ja kilpailukykyinen Suomi.

 

Haluamme olla suojan tuoja – turvallisten toimintatapojen edistäjä ja mahdollistaja.