Palovaroittimien ja käsisammuttimien myynti on kasvanut

21.5.2008

 

Tukes on selvittänyt palovaroittimien, häkävaroittimien ja alkusammutusvälineiden tavaravirtoja eli myyntimääriä. Palovaroittimien ja käsisammuttimien myynti on kasvanut edellisvuosiin verrattuna. 

 

Palovaroittimia myytiin viime vuonna 580 000 kpl, kun myyntimäärä edellisvuonna oli 430 000 kpl. Myyntimäärän kasvun oletetaan johtuvan edullisesta hankintahinnasta sekä siitä, että varoittimien toimivuudesta palonehkäisyssä on hyviä kokemuksia. Viranomaiset suosittelevat hankkimaan varoittimen yhtä kerrosta ja 60 m2:iä kohti, mikä myös on oletettavasti lisännyt palovaroittimien määrää etenkin isommissa huoneistoissa.

 

Käsisammuttimien myynti on niin ikään kasvanut edellisvuodesta. Sammuttimia myytiin 241 000 kpl vuonna 2007, kun määrä edellisvuonna oli 208 000 kpl. Myyntiä on lisännyt se, että sammuttimien hinnat ovat pysyneet edullisina, vaikka hintahaarukka onkin suuri. Lisäksi sammuttimien tarkastus ja huolto on kallistunut suhteessa uuden tuotteen hintaan. Sammutuspeitteiden myyntimäärä oli lähellä käsisammuttimien myyntimääriä.

 

Alla olevaan taulukkoon on alkusammuttimista kerätty merkittävimmät tuotteet ja niiden myyntimäärät v. 2007. Pelastustoimen laitelaki (10/2007) tuli voimaan viime vuonna, joten selvitys tehtiin nyt aiempaa laajempana. Palovaroittimien ja käsisammuttimien myyntimääriä on tilastoitu 10 vuotta.

 

Tuote 

Myyntimäärä (kpl)

palovaroittimet 

581 000

häkävaroittimet 

  76 000

   
käsisammuttimet 

241 000

sammutuspeitteet 

225 000

pikapalopostit 

6 300

sankoruiskut    

2 000

liikuteltavat sammuttimet 

100

Palovaroittimet ovat pakollisia kotona ja mökeillä. Muitakin yllä mainittuja tuotteita voivat viranomaiset määrätä hankittavaksi ja osaa näistä tuotteista on suositeltu hankittavaksi.

 

Pakollisten palovaroittimien lisäksi Tukes suosittaa hankittavaksi koteihin ja mökeille alkusammutusvälineitä, kuten käsisammuttimia sekä sammutuspeitteitä. Häkävaroittimia kannattaa hankkia sellaisiin asuntoihin, joissa on tulisija.

 

Pelastuslaitokset ja -liitot, järjestöt sekä monet koulutusyritykset järjestävät turvallisuuskoulutuksia, joissa käsisammuttimen ja muunkin alkusammutuskaluston käyttöä pääsee harjoittelemaan ammattilaisen opastuksella.

 

Lisätietoja: Risto Raitio, ylitarkastaja
puh. 010 6052 446
sähköposti: etunimi.sukunimi@tukes.fi

 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) edistää tuotteiden, palveluiden ja teollisen toiminnan turvallisuutta ja luotettavuutta. Tavoitteenamme on vastuullinen, turvallinen ja kilpailukykyinen Suomi.

 

Haluamme olla suojan tuoja – turvallisten toimintatapojen edistäjä ja mahdollistaja.