Sammutuspeitteet pääosin asianmukaisia

29.9.2008


Tukes (Turvatekniikan keskus) on testannut ilman standardimerkintää myytävien sammutuspeitteiden sammutusominaisuuksia. Neljästä tutkitusta sammutuspeitemallista kolmen peitemallin sammutusominaisuudet olivat käyttötarkoitukseensa sopivia. Yksi peitemalli osoittautui ominaisuuksiltaan puutteelliseksi, joten Tukes asetti tuotteen myyntikieltoon. Markkinoilla olevista sammutuspeitemalleista enemmistö täyttää eurooppalaisen standardin SFS-EN 1869 vaatimukset.

 

Yhden testatun tuotteen osalta edellytettiin lisäksi peitteen vetolenkkien muuttamista jatkossa vetonauhoiksi. VTT:n palolaboratoriossa testatuista sammutuspeitteistä selvitettiin myös merkintöjen ja käyttöohjeiden asianmukaisuutta. Joistakin malleista puuttuivat mm. selkeät merkinnät markkinoille asettajasta.

 

Neljä vuotta sitten Tukes ja Kuluttajavirasto teettivät yhteistyönä kattavan tutkimuksen markkinoilla olleiden sammutuspeitteiden turvallisuudesta ja käytettävyydestä. Testitulokset olivat tuolloin tyydyttävät, mutta joidenkin tuotteiden osalta asetettiin lisämerkintävaatimuksia. Nyt tehdyn selvityksen perusteella markkinoilla olevien tuotteiden taso on säilynyt tyydyttävänä.

 

Sammutuspeitteiden käyttöä on syytä harjoitella etukäteen, jotta tositilanteessa osaa käyttää sammutuspeitettä oikein. Pelastuslaitokset ja -liitot, järjestöt sekä monet koulutusyritykset järjestävät turvallisuuskoulutuksia, joissa alkusammutuskaluston, kuten esim. sammutuspeitteen käyttöä pääsee harjoittelemaan ammattilaisen opastuksella. Sammutuspeitteen mukana olisi hyvä olla myös peitteen pakkaamisohjeet, jos tutustuu sammutuspeitteeseen koti- tai mökkioloissa. Näitä pakkaamisohjeita ei toimiteta kaikkien tuotteiden mukana. Standardin SFS-EN 1869 mukaiset sammutuspeitteet ovat kertakäyttöisiä.

 

Tukes toimii pelastustoimen laitteista annetun lain mukaisena alkusammutusvälineiden valvontaviranomaisena. Eräs valvotuista tuoteryhmistä on sammutuspeitteet.

 

Pelastustoimen laitteita koskevat myyntikielto- ja palautusmenettelytapaukset löytyvät Tukesin verkkosivuilta, kohdasta Pelastustoimen laitteet > Myyntikiellot ja palautusmenettelyt

Linkki myyntikiellot -sivulle:
http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Pelastustoimen-laitteet/Myyntikieltoja-ja-palautusmenettelyja/


Lisätietoja: Risto Raitio, ylitarkastaja, Tukes
puh. 010 6052 446
sähköposti: etunimi.sukunimi@tukes.fi

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) edistää tuotteiden, palveluiden ja teollisen toiminnan turvallisuutta ja luotettavuutta. Tavoitteenamme on vastuullinen, turvallinen ja kilpailukykyinen Suomi.

 

Haluamme olla suojan tuoja – turvallisten toimintatapojen edistäjä ja mahdollistaja.