Sähköverkkoon liitettävät palovaroittimet ovat aiheuttaneet vikahälytyksiä

18.4.2013 Ammattilaistiedote

 

Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (Tukes) on tullut ilmoituksia sähköverkkoon liitettävien palovaroittimien vikahälytyksistä. Ympäristön sähkömagneettiset häiriöt, erityisesti sähköverkkoa pitkin johtuvat häiriöt, ovat aiheuttaneet palovaroittimissa virhetoimintoja eli ne ovat alkaneet hälyttää ilman todellista syytä.

 

Asuinrakennukset, joiden rakennuslupaa on haettu 1.2.2009 tai sen jälkeen, tulee varustaa sähköverkkoon liitettävillä palovaroittimilla. Asunnoiksi luetaan myös vapaa-ajan asunnot, mikäli ne on kytketty sähköverkkoon.  Laitteen virransyöttö on varmistettava esimerkiksi paristolla tai akulla. 

 

Tukes testautti vuonna 2011 seitsemän erilaista sähköverkkoon liitettävää palovaroitinmallia. Kahdelle palovaroittimelle annettiin toimituskieltopäätös, koska niissä havaitut puutteet saattoivat aiheuttaa laitteen virheellistä toimintaa. Toimituskiellossa kielletään laitteen uudet toimitukset jälleenmyyjille ja toiminnanharjoittajan oma vähittäismyynti. Jo myytyjä laitteita ei velvoiteta keräämään takaisin. Puutteelliseksi todetut palovaroittimet eivät täyttäneet standardin EN 50130-4 vaatimuksia, vaan ne aiheuttivat virhehälytyksiä häiriönsietotestin aikana. Havaitut puutteet eivät vaikuta palovaroittimien varsinaiseen toimintaan eli savukaasujen havainnointiin.

 

Sähköverkkoon liitettäviä palovaroittimia koskevissa määräyksissä ei ole otettu kantaa niiden sähkönsyötön järjestämiseen. Usein sähköverkkoon liitettävien palovaroittimien syöttö onkin otettu lähimmästä valaisinryhmästä, jolloin palovaroitin on alttiina valaisimien ja lamppujen aiheuttamille häiriöille. Eräät toiminnanharjoittajat ovatkin ohjeistaneet, että palovaroittimien syöttö tulisi järjestää oman sulakkeen takaa ja merkitä se selvästi keskukseen. Lisäksi palovaroitin tulisi asentaa vähintään metrin etäisyydelle muista sähkölaitteita kuten valaisimista. Palovaroitin tulee aina asentaa asennusohjeiden mukaisesti.

 

Palovaroitin kerää helposti pölyä, jolloin se herkistyy ja voi aiheuttaa vikahälytyksiä. Palovaroitin kannattaa puhdistaa muutaman kerran vuodessa. Huoltotoimenpiteiden jälkeen palovaroitin on aina testattava testinapista painamalla. Jos kiinteistöstä on ollut sähköt katkaistuna pidemmän aikaa, esim. talven yli, pitää palovaroittimen kunto tarkastaa ennen sähköjen kytkemistä ja valvoa kytkemisen jälkeen, että laite toimii moitteettomasti. Kosteus, pöly tai esimerkiksi hyönteinen palovaroittimessa voi aiheuttaa laitteen toimintahäiriön.

 

Lisätietoja:

ylitarkastaja Hanna Mustonen, p. 029 5052 569

sähköposti: etunimi.sukunimi@tukes.fi

 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) edistää tuotteiden, palveluiden ja teollisen toiminnan turvallisuutta ja luotettavuutta. Tavoitteenamme on vastuullinen, turvallinen ja kilpailukykyinen Suomi.

 

Haluamme olla suojan tuoja – turvallisten toimintatapojen edistäjä ja mahdollistaja.