Palovaroittimien myynti kasvoi viime vuonna

30.3.2010

 
Tukesin tilastojen mukaan Suomessa myytiin viime vuonna huomattavasti enemmän palovaroittimia kuin edellisvuonna. Palovaroittimet toimivat keskimäärin 7–10 vuotta, joten vuosituhannen vaihteessa ostetut laitteet on aika vaihtaa uusiin.
 

Palovaroittimia myytiin vuoden 2009 aikana 636 000 kpl, mikä on 50 prosenttia enemmän kuin vuonna 2008. Tukesin ylitarkastaja Risto Raition mukaan myynnin kasvuun on vaikuttanut se, että 2000-luvun vaihteessa ostettujen laitteiden toiminta on alkanut hiipua. Myös uudet säädökset ovat edistäneet palovaroittimien myyntiä.  Vuoden 2010 alusta lähtien tuli voimaan määräys, jonka mukaan palovaroittimia tulee olla vähintään yksi asunnon jokaisen kerroksen 60 asuinneliötä kohti.

 

Palovaroittimet tulivat pakollisiksi asuntoihin vuonna 2000, ja niitä myytiin Suomessa vuosina 1999–2000 yhteensä yli 2,2 miljoonaa kpl. Kaikki nämä varoittimet ovat tulleet tai tulevat pian toimintaikänsä päätepisteeseen.  Kaikkiaan Suomessa on myyty vuosina 1998–2009 yhteensä noin 6,3 miljoonaa palovaroitinta. Vakituisen asunnon lisäksi palovaroitin on pakollinen myös kesämökillä.  

Käsisammuttimia myytiin viime vuonna 201 000 kpl, ja niiden myynti laski edellisvuodesta noin neljänneksen.   Sammutuspeitteiden myyntimäärä on ollut pari vuotta lievässä laskussa, mutta niitä myytiin kuitenkin  143 000 kpl.  Palovaroittimien ja käsisammuttimien myyntimääriä on tilastoitu Tukesissa 12 vuoden ajan.

 

Taulukko: Palovaroittimien, häkävaroittimien ja joidenkin alkusammutusvälineiden myyntimäärät 2007–2009

Tuote  

Myyntimäärä 2007 (kpl)

  Myyntimäärä 2008 (kpl) 

 Myyntimäärä 2009 (kpl) 

palovaroittimet  

581 000

416 000 

  636 000 

häkävaroittimet

76 000

  50 000  

55 000  

käsisammuttimet

  241 000 

   272 000   

   201 000   

sammutuspeitteet    

167 000

146 000

143 000

pikapalopostit  

6 300

8 200 

9 000 

   

Lisätietoja:  Ylitarkastaja Risto Raitio, puhelin 010 6052 446,
sähköposti: etunimi.sukunimi@tukes.fi

 

 

 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) edistää tuotteiden, palveluiden ja teollisen toiminnan turvallisuutta ja luotettavuutta. Tavoitteenamme on vastuullinen, turvallinen ja kilpailukykyinen Suomi.

 

Haluamme olla suojan tuoja – turvallisten toimintatapojen edistäjä ja mahdollistaja.