Erheelliset paloilmoitinhälytykset saatiin vähenemään

29.5.2008

 

Automaattiset erheelliset paloilmoitinhälytykset hätäkeskuksiin koko maassa vähenivät 7% edellisvuoteen verrattuna. Useissa aluepelastuslaitoksissa on erityisesti panostettu erheellisten paloilmoitusten määrän vähentämiseen osin ERHE-hankkeen työryhmän esittämien toimenpiteiden mukaisesti.

 

Pohjois- ja Etelä-Savossa erheellisten hälytysten määrää on saatu pienennettyä jopa 30% vuodesta 2006 vuoteen 2007. Pohjois-Savon pelastuslaitoksella nimetty vastuuhenkilö on tehostanut automaattisten paloilmoittimien käytön valvontaa ja seurannut johdonmukaisesti niistä tulleita ilmoituksia. Paloilmoittimien hoitajille, alueella toimiville paloilmoitinliikkeille, tarkastuslaitoksille ja suunnittelijoille on lisäksi järjestetty koulutusta ja useita erheellisiä paloilmoituksia antaneisiin kiinteistöihin on tehty ylimääräisiä palotarkastuksia.

 

Selvitysten mukaan suurin osa erheellisistä paloilmoituksista aiheutuu ihmisten tahattomasta toiminnasta, esim. huolimattomuudesta huolto- ja asennustöissä. Kiinteistön turvallisuusorganisaatio ei ole riittävästi perehtynyt paloilmoittimen toimintaan eikä henkilöstöä ole koulutettu pelastussuunnitelmien mukaisesti.

 

Paloilmoittimien päivittäisestä toiminnasta huolehtiminen on useissa tapauksissa ulkopuolisen huoltoliikkeen tehtävänä. Säännöllinen huolto tarkoittaa tällöin vain kuukausikokeilujen tekemistä. Tarkastuslaitosten mukaan paloilmoittimien laadittuja kunnossapito-ohjelmia ei noudateta ja laitteiston ylläpito sekä toimintavarmuudesta huolehtiminen ovat puutteellisia. Pelastusviranomaisten valvonnassa ei puututa riittävän tehokkaasti paloilmoittimien käytön ja kunnossapidon laiminlyönteihin.

 

Nykyiset paloilmoittimet toimivat teknisesti oikein. Niiden kaikkia mahdollisia teknisiä ominaisuuksia ei kuitenkaan ole otettu täysimääräisesti käyttöön. Kohdekohtainen säädeltävyys ja laitteiston ominaisuudet tulee huomioida jo suunnitteluvaiheessa. Uusien teknisten keinojen käyttöä erheellisten hälytysten vähentämiseksi on kokeiltu kolmessa pilottikohteessa Helsingissä. Kokeilussa käytetään ns. viivästystä, joka antaa kiinteistölle mahdollisuuden tutkia itse ennalta määritellyn ajan (1 min.) palohälytyksen syytä ilman, että hälytys ohjautuu heti hätäkeskukseen. Kokeilussa on suuri merkitys kiinteistön turvallisuusorganisaation kyvyllä selvittää palohälytystilanne itsenäisesti turvallisuustason kuitenkaan oleellisesti laskematta. Saatujen kokemusten perusteella viivästetty paloilmoitus on toiminut tarkoituksenmukaisesti ja kokeilua tullaan jatkamaan.

 

Sisäasiainministeriön asettama hanke erheellisten paloilmoitusten vähentämiseksi on päättynyt. ERHE-seurantahanke on perustettu edelleen jatkamaan työtä erheellisten paloilmoitusten vähentämiseksi. Seurantahankkeen työryhmä selvittää mm. vartiointiliikkeiden toimintamallit kiinteistöissä, joissa paloilmoitinta ei ole kytketty hätäkeskukseen, vanhan paloilmoitinjärjestelmän uusimiseen liittyvät tekniset toimintamallit sekä automaattisten paloilmoittimien ilmoituksensiirron vastuut, tekniikan ja mahdolliseen lankaverkon purkamiseen liittyvät uhat. Teknisen kehityksen suomia uusia mahdollisuuksia ja käyttöönottoa seurataan myös entistä tarkemmin. ERHE-seurantahankkeen työryhmässä ovat edustettuina SM:n pelastusosasto, Suomen Turva-alan yrittäjät ry, RAKLI ry, Palonilmaisualan yhdistys ry, Helsingin pelastuslaitos, SPEK, Tukes, lääninhallitukset, hätäkeskuslaitos ja vakuutusyhtiöt.

 

Linkki loppuraporttiin (pdf, 74 kt)

Lisätietoja: Hannu Nuolivirta, tekninen asiantuntija, Tukes, puh. 010 6052 586
sähköposti: etunimi.sukunimi@tukes.fi

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) edistää tuotteiden, palveluiden ja teollisen toiminnan turvallisuutta ja luotettavuutta. Tavoitteenamme on vastuullinen, turvallinen ja kilpailukykyinen Suomi.

 

Haluamme olla suojan tuoja – turvallisten toimintatapojen edistäjä ja mahdollistaja.