Aerosolisammuttimien sammutusteho heikko verrattuna käsisammuttimiin

2.10.2009


Turvatekniikan keskus (Tukes) on testauttanut tänä vuonna myynnissä olleiden kolmen eri mallisen aerosolisammuttimen sammutustehoa Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksella. Sammutustehoa verrattiin pienimpiin mahdollisiin käsisammuttimiin eli 1 kg:n jauhesammuttimiin, joista aerosolisammuttimet eivät kooltaan ja hinnaltaan poikkea merkittävästi.

 

Kaikkien testattujen aerosolisammuttimien (5 kpl kutakin mallia) tilavuus oli 0,4 l. Testeissä selvitettiin sammutustehoa sekä toiminta-aikaa. Mallit olivat nimeltään Farmos Ensisammutin Vaahtoava, Magfire Minisammutin EXT 05 ja Pyrocom Sammutussuihke (poistuu markkinoilta).

 

Tulokset osoittivat selkeästi, että aerosolisammuttimien sammutusainevirta on liian pieni tehokkaaseen sammuttamiseen. Toiminta-aika oli pidempi kuin pienimmillä käsisammuttimilla, mutta sillä ei ollut käytännössä vaikutusta sammutustehoon.

 

Toiminta-ajaksi oli kahdessa mallissa merkitty n. 15 s. Testeissä ajat jäivät hieman vajaaksi ilmoitetusta. Kolmannessa mallissa ei ollut mainintaa toiminta-ajasta. Kyseisestä tuotemallista yksi sammutin ei toiminut lainkaan, joten tämä malli ei ollut pelastustoimen laitelain mukainen ja se poistuu markkinoilta.

 

Kaikissa kolmessa mallissa oli merkittynä viimeinen käyttöpäivämäärä, mihin päivämäärään oli tuotteissa erillinen viittaus kahden mallin osalta. Samasta mallista, jossa yksi sammutin ei toiminut, oli viimeinen myyntipäiväkin erääntynyt.

 

Missään mallissa ei tuotteen käyttöä rajata pelkästään sisätiloihin, jolloin tuuliolosuhteet huonontavat edelleen sammutustehoa. Pakkasessa säilyttämiseen eivät tuotteet sopineet, mistä seikasta oli säilytyslämpötilamerkinnät kaikissa tuotteissa.

 

Pelastusviranomaisen näkemys testausten jälkeen oli, että kyseisten aerosolisammuttimien sammutusteho on heikohko. Vastaavanlaisia testejä teetettiin myös vuonna 2002 VTT:llä. Tuolloin VTT:n testaajan mukaan sammutusyritykset olivat silloin markkinoilla olleilla aerosolisammuttimilla toivottomia.


Lisätietoja: Risto Raitio, ylitarkastaja, puh. 010 6052 446
sähköposti: etunimi.sukunimi@tukes

 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) edistää tuotteiden, palveluiden ja teollisen toiminnan turvallisuutta ja luotettavuutta. Tavoitteenamme on vastuullinen, turvallinen ja kilpailukykyinen Suomi.

 

Haluamme olla suojan tuoja – turvallisten toimintatapojen edistäjä ja mahdollistaja.