Pelastustoimen laitteet

Haku
Edellinen 1 2 3 4 Seuraava 
PäiväOtsikko
28.6.2012 Ammattilaistiedote: Automaattisten sammutuslaitteistojen painelaitteille valmistunut ohje
  Finanssialan Keskusliitto ja Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ovat julkaisseet ohjeen, jossa käsitellään automaattisten sammutuslaitteis...
16.1.2012 Ammattilaistiedote: Paloilmoittimien ongelmat komponenttien yhteensovittamisessa ja häiriötilanteissa
Paloilmoittimissa käytettävien tuotteiden komponenttien yhteensovittamisessa on havaittu ongelmia. Laitteistoihin liitettyjen komponenttien heikon ...
12.11.2011 Toimintaohjeita paloilmoittimien ja sammutuslaitteistojen asennus- ja huoltotoiminnan aloittamista aikoville
päivitetty 15.8.2013 Yleistä Yleiseen hätäkeskukseen tiedonsiirtoyhteydellä liitettävien paloilmoittimien ja sammutuslaitteistojen asennus- ja huol...
17.8.2011 Ammattilaistiedote paineellisista sammutuslaitteistoista
Sammutuslaitteistojen valvonnassa on tullut esille, että sammutuslaitteistojen asennusliikkeet eivät ole toiminnassaan riittävällä tavalla tunnista...
17.6.2010 Ammattilaistiedote paloilmoittimien asennusliikkeille
Turvatekniikan keskus Tukes on yhteistyössä tarkastuslaitosten kanssa tarkentanut paloilmoittimien tarkastustoimintaa. Uutta menettelytapaa on jo n...
9.6.2010 Ammattilaistiedote kaasusammutuslaitteistojen asennusliikkeille
F-kaasuja sisältäviä sammutuslaitteistoja asentavien ja huoltavien henkilöiden on suoritettava F-kaasuja koskeva tutkinto ja haettava pätevyystodis...
30.3.2010 Palovaroittimien myynti kasvoi viime vuonna
  Tukesin tilastojen mukaan Suomessa myytiin viime vuonna huomattavasti enemmän palovaroittimia kuin edellisvuonna. Palovaroittimet toimivat keskim...
2.10.2009 Aerosolisammuttimien sammutusteho heikko verrattuna käsisammuttimiin
Turvatekniikan keskus (Tukes) on testauttanut tänä vuonna myynnissä olleiden kolmen eri mallisen aerosolisammuttimen sammutustehoa Länsi-Uudenmaan ...
11.5.2009 Palovaroitin sijoitettava jokaisen kerroksen 60 neliötä kohden
Päivitetty 4.11.2009 Sisäasiainministeriö on antanut asetuksen (239/2009) palovaroittimien sijoittamisesta ja kunnossapidosta. Ensi vuoden alusta a...
21.4.2009 Palovaroittimia, häkävaroittimia ja sammutuspeitteitä myytiin aiempaa vähemmän
Tukes (Turvatekniikan keskus) on selvittänyt alkusammutusvälineiden, palovaroittimien ja häkävaroittimien viime vuoden myyntimääriä. Palovaroittimi...
Edellinen 1 2 3 4 Seuraava 
Päivitetty 27.8.2015