Autokorjaamot eivät saa huoltaa ilmastointilaitteita ilman Tukesin lupaa

3.9.2012 Ammattilaistiedote

 

Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (Tukes) ja Suomen ympäristökeskus SYKElle on tehty kesän aikana useita ilmiantoja autokorjaamoista, jotka tekevät ilmastointilaitteiden huoltoja ilman asianmukaisia lupia. Autokorjaamo saa huoltaa ilmastointilaitteita vain, jos huoltoja tekevät asentajat ovat suorittaneet pätevyyskokeen ja autokorjaamo on rekisteröitynyt Tukesin rekisteriin.

 

Tukes myöntää yrityksille lupia tehdä ilmastointilaitteiden huoltoja.  Kaikki autokorjaamot, jotka saavat tehdä ilmastointilaitteiden huoltoja, löytyvät Tukesin kylmäalan rekisteristä. Koska ilmastointilaitteissa käytetään ympäristölle vaarallisia kylmäaineita, SYKE valvoo lupavaatimusten noudattamista.

 

Näin autokorjaamolle haetaan lupa ilmastointilaitteiden huoltoon:

 

1) Toimintailmoitus

Ajoneuvojen ilmastointilaitteita huoltavan korjaamon tulee tehdä Tukesille asetuksen 452/2009 mukainen toimintailmoitus. Toimintailmoitukseen tulee liittää selvitys käytettävissä olevista työvälineistä.

 

 

2) Henkilöstön pätevyyshakemukset

Rekisteröitävässä yrityksessä on oltava vähintään yksi asetuksen 452/2009 pätevyysvaatimukset täyttävä vastuuhenkilö ja asentaja (voivat olla sama henkilö). Lisäksi kaikille ilmastointilaitteiden huoltoja tekeville työntekijöille on haettava asentajan pätevyys. Asentajan ja vastuuhenkilön pätevyyttä haetaan lähettämällä Tukesille pätevyyshakemus.

 

 

3) Asentajien ja vastuuhenkilön pätevyysvaatimukset

Asentajien on suoritettava ajoneuvojen ilmastointilaitteiden huoltoa koskeva pätevyyskoe. Pätevyyshakemukseen tulee liittää jäljennös pätevyyskoetodistuksesta.

 

 

Vastuuhenkilöltä edellytetään joko autoalan perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto tai sitten autoalalle soveltuva työteknikko-, teknikko- tai insinööritasoinen tutkinto. Autoalan tutkinnon puuttuessa korjaamon omistaja voi toimia vastuuhenkilönä, kun on suorittanut Tukesin hyväksymän tahon järjestämän pätevyyskokeen. Vastuuhenkilön pätevyyshakemukseen tulee liittää jäljennös autoalalle soveltuvasta tutkintotodistuksesta tai kaupparekisteriote osoituksena omistajuudesta.

 

 

4) Toimintailmoituksen ja pätevyyshakemusten lähettäminen

Toimintailmoituksen ja pätevyyshakemukset voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen: kirjaamo@tukes.fi tai postitse osoitteeseen: Tukes, PL 66, 00521 Helsinki.

 

Kylmäalan rekisteri

Tukesin kylmäalan rekisterissä on 1 560 yritystä ja 7 900 pätevää henkilöä, joilla on oikeus huoltaa ajoneuvojen ilmastointilaitteita. Pätevät yritykset ja henkilöt on merkitty rekisterissä ku-lyhenteellä.

 

 

Lisätietoja

 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes):


Ryhmäpäällikkö Markus Kauppinen, puh. 029 5052 519

Ylitarkastaja Merja Rajamäki, puh. 029 5052 518
etunimi.sukunimi@tukes.fi

 

Suomen ympäristökeskus SYKE:

ylitarkastaja Nufar Finel, puh. 040 579 0809

 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) suojelee ihmisiä, omaisuutta ja ympäristöä turvallisuusriskeiltä. Tukes edistää monialaisesti teknistä turvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta sekä kuluttaja- ja kemikaaliturvallisuutta. Tukes valvoo toimialojensa tuotteita, palveluita ja tuotantojärjestelmiä ja toimeenpanee niihin liittyvää lainsäädäntöä. Tukesissa työskentelee noin 200 henkilöä, päätoimipaikat ovat Helsinki, Tampere ja Rovaniemi.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) edistää tuotteiden, palveluiden ja teollisen toiminnan turvallisuutta ja luotettavuutta. Tavoitteenamme on vastuullinen, turvallinen ja kilpailukykyinen Suomi.

 

Haluamme olla suojan tuoja – turvallisten toimintatapojen edistäjä ja mahdollistaja.