Kylmäala

Haku
PäiväOtsikko
19.9.2016 Uusi pätevyysasetus kylmäalalle
  Valtioneuvoston asetus ( 766/2016 ) fluorattuja kasvihuonekaasuja tai otsonikerrosta heikentäviä aineita sisältävien laitteiden käsittelijän päte...
3.3.2016 Kylmäalan vastuuhenkilö, tiedätkö vastuusi?
  T urvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ylläpitää rekisteriä ilmoituksen tehneistä kylmäalan yrityksistä ja heidän vastuuhenkilöistään ympäris...
4.6.2015 Lämpöpumpun saa asentaa vain rekisteröity asennusliike
  Ilmalämpöpumput, maalämpöpumput ja ajoneuvojen ilmastointilaitteet sisältävät ilmastolle haitallista kylmäainetta. Sen vuoksi niitä sisältäviä la...
12.11.2014 Maalämpöpumpun asentaminen on luvanvaraista toimintaa (VANHENTUNUT)
  Syyskuussa 2014 kylmäalan pätevyyksien valvonta siirtyi Suomen ympäristökeskukselta (Syke) Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (Tukes). Kuluneen...
2.9.2014 Kylmälaiteliikkeiden pätevyyden valvonta siirtyi Tukesille
   Uusi ympäristönsuojelulaki (527/2014)    astui voimaan syyskuun alusta. Uudistuneen lain myötä kylmäalan pätevyyksien valvonta siirtyi Suomen ym...
5.6.2014 Uusi F-kaasuasetus tuo rajoituksia kylmäaineiden käyttöön
  EU:n uusi F-kaasuasetus (N:o 517/2014) julkaistiin toukokuussa 2014. Asetuksen tavoitteena on ohjata kylmäalan teollisuutta asteittain F-kaasuist...
5.11.2012 Kylmäainetta R1234yf käsiteltävä huolellisesti autojen ilmastointilaitteiden huollossa
Autokorjaamot Autoliikkeet   Uusien automallien ilmastointilaitteissa siirrytään maailmanlaajuisesti kylmäaineeseen R1234yf, koska sen ilmastoa läm...
21.9.2012 Huolla auton ilmastointilaitteet pätevässä autokorjaamossa säännöllisesti
  Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kehottaa autoilijoita huoltamaan ajoneuvojensa ilmastointilaitteet säännöllisesti pätevässä autokorjaam...
3.9.2012 Autokorjaamot eivät saa huoltaa ilmastointilaitteita ilman Tukesin lupaa
  Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (Tukes) ja Suomen ympäristökeskus SYKElle on tehty kesän aikana useita ilmiantoja autokorjaamoista, jotka te...
14.3.2012 Hanki ilmalämpöpumppu ja asennus luotettavalta yritykseltä
  Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) muistuttaa, että ilmalämpöpumpun asentamiseen tarvitaan lupa. On ostajan vastuulla varmistaa, että ilma...
Päivitetty 27.8.2015