Tapahtumien järjestäjille löytyy turvallisuusohjeita verkosta

20.6.2016 Verkkotiedote

Sisäministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön verkkouutinen

 

Kesä on erilaisten tapahtumien ja yleisötilaisuuksien aikaa. Järjestäjän vastuulla on huolehtia tapahtuman turvallisuudesta. Viranomaisten verkkosivuille on koottu ohjeita siitä, mitä tilaisuuden järjestäjän on otettava huomioon turvallisuuden varmistamiseksi.

 

Yleisötilaisuuksista on ilmoitettava etukäteen poliisille ja pelastuslaitokselle. Poliisin sivuilta löytyy paljon tietoa tapahtumajärjestäjille ja ohjeet ilmoituksen tekemiseen.

http://poliisi.fi/luvat/ilmoitus_yleisotilaisuudesta

 

Jos tilaisuuteen osallistuu vähintään 200 ihmistä tai siihen liittyy tiettyjä turvallisuusriskejä, sille on tehtävä pelastussuunnitelma. Pelastuslaitosten sivuilta löytyy ohje ja mallipohja pelastussuunnitelman tekemiseen.

http://pelastuslaitokset.fi/Kumppanuusverkosto-352

 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) valvoo yleisötilaisuuksien turvallisuutta osana kuluttajille tarjottavien palveluiden turvallisuuden valvontaa. Valvonta on pistokokeenomaista eikä se sisällä ennakkovalvontaa. Tukesin sivuilta löytyy tietoa ja ohjeita kuluttajapalveluiden turvallisuudesta.

http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Kuluttajaturvallisuus/Kuluttajapalvelut/Palveluiden-turvallisuusvaatimuksia/Yleisotilaisuudet/

 

Järjestäjän on hyvä olla turvallisuusasioista yhteydessä poliisiin ja pelastuslaitokseen heti, kun tapahtumaa aletaan suunnitella. Poliisi osaa arvioida esimerkiksi tarvittavien liikenteenohjaajien ja järjestyksenvalvojien määrän. Pelastuslaitoksen ja poliisin asiantuntemus helpottaa tapahtumajärjestäjän varautumista erilaisiin riskitilanteisiin.

 

Lisätietoja

ylitarkastaja Tarja Ranta, Poliisihallitus, p. 0295 481 550, etunimi.sukunimi@poliisi.fi
poliisitarkastaja Ari Järvenpää, Poliisihallitus, p. 0295 481 766, etunimi.sukunimi@poliisi.fi
paloinsinööri Jarno Kivistö, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos, pelastuslaitosten yleisötapahtumien turvallisuustyöryhmän puheenjohtaja, p. 0400 742 048, etunimi.sukunimi@ku-pelastus.fi
ryhmäpäällikkö Janne Niemelä, Tukes, p. 0295 052 153, etunimi.sukunimi@tukes.fi

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) edistää tuotteiden, palveluiden ja teollisen toiminnan turvallisuutta ja luotettavuutta. Tavoitteenamme on vastuullinen, turvallinen ja kilpailukykyinen Suomi.

 

Haluamme olla suojan tuoja – turvallisten toimintatapojen edistäjä ja mahdollistaja.