Kullanhuuhdonta, malminetsintä ja kaivokset

Haku
PäiväOtsikko
23.3.2018 Malminetsintä voimakkaassa kasvussa
  Malminetsintä kasvoi vuonna 2017 voimakkaasti. Malminetsintäinvestoinnit lisääntyivät 50 prosenttia edellisestä vuodesta 61,4 miljoonaan euroon. ...
29.8.2017 Kuvauskopteri ylitti odotukset maastovalvonnassa
  Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on saanut hyviä kokemuksia dronen eli kuvauskopterin käytöstä maastovalvonnassa. Kopteria on käytetty a...
31.3.2017 Malminetsintä lisääntyy ja kaivokset kasvavat
  Malminetsintä kääntyi Suomessa kasvuun vuonna 2016. Investoinnit lisääntyivät 19 prosenttia edellisestä vuodesta 41 miljoonaan euroon, vaikka kan...
21.3.2017 Putoamisesteiden puuttuminen johti kaivinkoneen kuljettajan kuolemaan Agnico Eagle Finland Oy:n kaivoksella Kittilässä
  Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on saanut valmiiksi onnettomuustutkinnan, joka koski Agnico Eagle Finland Oy:n kultakaivoksella Kittilä...
10.2.2017 Tukes teki valvontakäynnin Aijalan kaivossortumapaikalle
  Toimintansa lopettaneella Aijalan kaivoksella Salossa tapahtui keskiviikkona 8.2.2017 maanpinnan sortuma, jonka seurauksena kaivosvesiä kulkeutui...
20.12.2016 Tukesin tutkintaryhmä selvittää Kittilän kaivosonnettomuutta
  Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on perustanut tutkintaryhmän selvittämään Agnico Eagle Finland Oy:n kaivoksella Kittilässä 15.12.2016 s...
21.10.2016 Tukes ottaa kuvauskopterin käyttöön kaivosvalvonnassa
  Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) alkaa hyödyntää kuvauskopteria kaivosvalvonnassa. Kopteri mahdollistaa aiempaa tehokkaamman maastovalvo...
7.4.2016 Kaivoslain muutokset sujuvoittaisivat kullanhuuhdonnan harjoittamista
Työ - ja elinkeinoministeriön tiedote    Hallitus antoi 7.4.2016 eduskunnalle esityksen laiksi kaivoslain muuttamisesta. Muutoksilla sujuvoitettais...
18.3.2016 Malminetsintä vähenee, mutta mineraaleja etsitään entistä laajemmalta alueelta
  Malminetsintä Suomessa supistui edelleen vuonna 2015, kun malminetsintää tekevien yritysten kairausmäärät vähenivät edellisvuodesta. Tästä huolim...
17.9.2015 Kaivostoiminnan sosiaalista hyväksyttävyyttä edistävät parhaiten toiminnan läpinäkyvyys ja viestintä
  Kaivosalan haasteena on osoittaa, että se hallitsee ympäristö- ja turvallisuusasiat ja saada siten kaivostoiminnalle sosiaalinen hyväksyttävyys. ...
Päivitetty 27.8.2015