Vaarallisten kemikaalien säilytysvaatimukset vähittäismyynnissä tiukkenevat

1.8.2011 Verkkotiedote

Kemikaalien vähittäismyynnistä annettu uusi valtioneuvoston asetus (573/2011) tulee voimaan 1.10.2011. Asetus korvaa nykyisen asetuksen vaarallisen kemikaalin vähittäismyynnistä (676/1993). Uudella asetuksella tiukennetaan myrkyllisten kemikaalien säilytysvaatimuksia vähittäismyymälässä. Myös luovutusrajoituksia täsmennetään.

 

Asetus edellyttää, että myrkylliseksi luokitellut kemikaalit on lokakuun alusta alkaen säilytettävä myymälässä tai sen varastossa aina lukitussa tilassa. Lukollisen tilan vaatimus ei kuitenkaan koske polttoaineita, lukuun ottamatta metanolipitoisia polttoaineita. Käytännössä vaatimus koskee esimerkiksi metanolipitoisia tuulilasinpesunesteitä ja metanolia sisältäviä polttoaineita sekä eräitä kasvinsuojeluaineita.

 

Myrkylliseksi luokiteltua kemikaalia ei myöskään saa luovuttaa alle 18-vuotiaalle. Vaatimus ei koske polttoaineita. Metanolipitoisen polttoaineen luovuttaminen alle 18-vuotiaalle edellyttää kuitenkin, että hänellä on huoltajan kirjallinen suostumus ko. polttoaineen hankkimiseen.

 

Edellä esitetyt vaatimukset koskevat kemikaalin vähittäismyyntiä, jos kemikaali on luokiteltu:

1) uusien luokitus- ja merkintäsäännösten (CLP-asetus) mukaan välittömästi myrkylliseksi (kategoriat 1-3), tai

2) väistyvien säännösten mukaan myrkylliseksi tai erittäin myrkylliseksi. 

 

Myrkylliset kemikaalit on tunnistettavissa kemikaalipakkauksen varoitusetiketin merkintöjen perustella. Niissä on jompikumpi alla olevista varoitusmerkeistä.

 

CLP-asetuksen mukainen välittömästi myrkyllisen kemikaalin varoitusmerkki: 

Välitön myrkyllisyys -varoitusmerkki

 

 

 

 

 

 

 

 

Myrkyllisen tai erittäin myrkyllisen kemikaalin varoitusmerkki väistyvän lainsäädännön mukaan:

Väistyvä varoitusmerkki, myrkyllinen tai erittäin myrkyllinen

 

 

 

 

 

 

 

 

Halutessasi voit tulostaa pdf-version tiedotteesta.

 

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Heikki Salonen, p. 010 6052 054, etunimi.sukunimi@tukes.fi

Ylitarkastaja Anna Forsbacka, p. 010 6052 015, etunimi.sukunimi@tukes.fi

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) edistää tuotteiden, palveluiden ja teollisen toiminnan turvallisuutta ja luotettavuutta. Tavoitteenamme on vastuullinen, turvallinen ja kilpailukykyinen Suomi.

 

Haluamme olla suojan tuoja – turvallisten toimintatapojen edistäjä ja mahdollistaja.