Tukes vastaa jatkossa kemikaalien markkinavalvonnasta

8.8.2013

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote

 

Kemikaalilain mukainen markkinavalvonta keskitetään Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) syyskuun alusta. Virastoon siirretään kunnan kemikaaliviranomaisen tehtävä sekä työsuojeluviranomaisen markkinavalvontaa koskevat tehtävät. Markkinavalvonta on jatkossa toiminnanharjoittajille maksutonta.

 

Suuri osa kemikaaleista tulee markkinoille isojen toimijoiden, keskusliikkeiden tai maahantuojien kautta. Markkinavalvonnan keskittäminen Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon tehostaa ja yhtenäistää puuttumista säännöstenvastaisuuksiin.

 

Työsuojeluviranomaisen tehtävät painottuvat jatkossa kemikaalin käytön olosuhteita ja työnantajan velvoitteita koskevaan valvontaan. Työsuojelutarkastajalla on kuitenkin mahdollisuus kieltää kemikaalien markkinoille saattaminen väliaikaisesti.

 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä kunnan ympäristönsuojeluviranomainen valvovat kemikaalin käytön olosuhteita ympäristönsuojelun näkökulmasta kuten tähänkin asti. Suomen ympäristökeskus valvoo eräiden EU-asetusten sekä kansainvälisten sopimusten noudattamista.

 

Tullin tehtävänä on valvoa maahantuonnin ja maastaviennin edellytysten täyttymistä.

 

Hallitus esitti lain vahvistamista torstaina 8. elokuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki perjantaina. Uudella kemikaalilailla säädetään erityisesti Euroopan unionin kemikaalilainsäädännön toimeenpanosta Suomessa.

 

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Marilla Lahtinen, p. 0295 163 313

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) edistää tuotteiden, palveluiden ja teollisen toiminnan turvallisuutta ja luotettavuutta. Tavoitteenamme on vastuullinen, turvallinen ja kilpailukykyinen Suomi.

 

Haluamme olla suojan tuoja – turvallisten toimintatapojen edistäjä ja mahdollistaja.