Tukes neuvoo kemikaaleihin liittyvistä määräyksistä ChemBio-messuilla

19.3.2013

 

Muuttuva kemikaalilaki ja muun muassa biosideihin liittyvät laajenevat määräykset vaikuttavat moniin kemikaalituotteiden parissa työskenteleviin toiminnanharjoittajiin. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) opastaa alan yrityksiä kemikaalituotteisiin liittyvistä uusista säädöksistä ja muista ajankohtaisista kemikaalivalvonnan asioista Helsingissä 20.–21.3. järjestettävillä ChemBio Finland 2013 -messuilla.

 

Syyskuun alusta 2013 biosideihin eli eliöntorjunta-aineisiin liittyvät määräykset alkavat koskea entistä laajempaa joukkoa tuotteita. Biosideilla käsitellyt esineet, esimerkiksi tekstiilit ja maalit, eivät saa syyskuun jälkeen sisältää sellaisia eliöntorjunta-aineita, joiden käyttöä ei ole sallittu EU:ssa. Siirtymäaikaa on kolme vuotta.

 

– Tämä koskee myös sellaisia yrityksiä, jotka tuovat biosideilla käsiteltyjä esineitä EU:n ulkopuolelta. Toiminnanharjoittajan vastuulla on varmistaa, että markkinoille tuotava tuote on kaikkien määräysten mukainen, Tukesin ylitarkastaja Terhi Kuljukka-Rabb sanoo.

 

Tukesin yrityksille suunnattu kemikaalineuvontapalvelu laajenee syyskuussa koskemaan myös biosideja. Tällä hetkellä neuvontapalvelusta saa kemikaalien rekisteröintiin, arviointiin, rajoituksiin ja lupamenettelyihin liittyvää tietoa (REACH-asetus) sekä tietoa kemikaalien luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta (CLP-asetus). Biosidikysymyksiä voi ennen syyskuuta lähettää osoitteeseen biosinfo@tukes.fi.

 

Tukes ylläpitää Suomessa myös kemikaalituoterekisteriä. Suomeen vaaraa aiheuttavia kemikaaleja tuovan tai valmistavan yrityksen on tehtävä kemikaaleista ilmoitus rekisteriin.

 

– Annamme osastollamme neuvoja kemikaali-ilmoitukseen ja käyttöturvallisuustiedotteisiin liittyvissä kysymyksissä. Viime joulukuun alusta alkaen kaikkien kemikaali-ilmoitusten on pitänyt olla päivitettyjen säädösten mukaisia, Tukesin ylitarkastaja Sari Kontio sanoo.

 

Messuilla saa tietoa myös kasvinsuojeluaineisiin liittyvistä ajankohtaisista asioista.

 

ChemBio-messut järjestetään 20.–21.3. Helsingin Messukeskuksessa. Sisäänpääsy on maksuton ja kävijäksi voi rekisteröityä verkossa jo etukäteen.

 

Tukesin osaston numero on 6e81.

 

Lisätietoja:

 

Terhi Kuljukka-Rabb (biosidit), p. 029 5052 146

Sari Tuhkunen (REACH- ja CLP), p. 029 5052 050

Sari Kontio (kemikaalituoterekisteri), p. 029 5052 712

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@tukes.fi

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) edistää tuotteiden, palveluiden ja teollisen toiminnan turvallisuutta ja luotettavuutta. Tavoitteenamme on vastuullinen, turvallinen ja kilpailukykyinen Suomi.

 

Haluamme olla suojan tuoja – turvallisten toimintatapojen edistäjä ja mahdollistaja.