Suomi kiirehtii EU:n yhteistä linjaa pesuaineiden irtomyyntiin

10.9.2014 Lehdistötiedote

 

Suomi pyytää Euroopan komissiota kiirehtimään tulkintaohjetta pesuaineiden irtomyyntiasiaan. Asiasta keskusteltiin Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes), sosiaali- ja terveysministeriön ja ympäristöministeriön yhteispalaverissa tänään keskiviikkona. Tukes toivoo asian pikaista käsittelyä komissiossa, jotta pesuainelainsäädäntöä sovellettaisiin ja valvottaisiin yhtenäisesti koko EU:ssa.

 

Suomen tulkinnan mukaan EU:n CLP- ja pesuaineasetukset estävät pesuaineiden nykyisen kaltaisen irtomyynnin, sillä pesuaineet on myytävä pakattuna. Jos myyjä pakkaisi irtopesuaineen, tulisi kaupasta nykyisen tulkinnan mukaan valmistaja sille kuuluvine velvoitteineen. Sen sijaan kosmetiikan kuten sampoiden ja suihkugeelien myynti uudelleen täytettäviin pakkauksiin on tietyin edellytyksin sallittu kosmetiikka-asetuksen nojalla.

 

Tukes on jo ollut yhteydessä komissioon selvittääkseen, miten muissa EU-maissa pesuaineasetusta tulkitaan. Jo tähän mennessä on käynyt ilmi, että täysin yhtenäistä käytäntöä ei eri maissa ole, ja selkeää ohjeistusta kaivataan Suomen lisäksi muissakin maissa. Erilaiset tulkinnat Euroopassa liittyvät erityisesti niihin pesuaineisiin, joita ei ole luokiteltu vaarallisiksi. 

 

-  Kun yhteinen linjaus saadaan, Suomi ryhtyy noudattamaan sitä. Mikäli vaaralliseksi luokittelemattomien pesuaineiden irtomyynti nähdään tietyin edellytyksin mahdolliseksi, linjauksemme muuttuu siinä vaiheessa, johtaja Esa Nikunen Tukesista sanoo.

 

Tukes keskustelee lähiaikoina pesuaineiden irtomyyntiä harjoittavien yritysten kanssa lainsäädännöstä ja irtomyyntiin liittyvistä rajoituksista ja ehdoista.

 

Tukes ja ministeriöt haluavat korostaa, että pesuaineasetuksella pyritään varmistamaan pesuaineiden turvallisuus terveyden ja ympäristön kannalta.  Pesuaineasetus on vuodelta 2004, joten se on jo osin vanhentunutkin. Asetus ei esimerkiksi nykymuodossaan ota huomioon pesuainemarkkinoille sen jälkeen tulleita uusia tuotetyyppejä ja toimintamalleja. Asetus on silti sellaisenaan voimassa kaikissa EU:n jäsenmaissa.

 

- Tuomalla asian esiin Euroopan komissiossa voimme tuoda myös esille tarpeen uudistaa pesuaineita koskevaa EU-lainsäädäntöä, Nikunen kertoo.

 

Lisätietoja:

 

Esa Nikunen, johtaja, Tukes, p. 029 505 2107
etunimi.sukunimi@tukes.fi

 

Hanna Korhonen, neuvotteleva virkamies, sosiaali- ja terveysministeriö, puh. 029 516 3041

etunimi.sukunimi@stm.fi 

 

Eeva Nurmi, neuvotteleva virkamies, ympäristöministeriö, puh. 029 525 0209

etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) edistää tuotteiden, palveluiden ja teollisen toiminnan turvallisuutta ja luotettavuutta. Tavoitteenamme on vastuullinen, turvallinen ja kilpailukykyinen Suomi.

 

Haluamme olla suojan tuoja – turvallisten toimintatapojen edistäjä ja mahdollistaja.