REACH-rekisteröityjen teollisuus- ja kuluttajakäytössä olevien aineiden arviointi alkaa

2.3.2012 Verkkotiedote


Ihmisten terveydelle tai ympäristölle mahdollisesti riskiä aiheuttavien aineiden arviointi alkaa. Suomi on ilmoittanut arvioivansa vuosien 2012-2014 aikana 1-3 ainetta vuosittain. Tänä vuonna Suomen arvioitavana on kaksi ainetta: dekahydronaftaleeni (CAS 91-17-8) ja tolueeni (CAS 108-88-3). Arvioinneista vastaa toimivaltaisena viranomaisena Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes).


REACH-asetuksen (1907/2006) mukaisessa aineen arvioinnissa selvitetään mm. aiheuttaako arvioitavien aineiden käyttö riskiä ihmisten terveydelle tai ympäristölle. Arviointi kestää 12 kuukautta, jona aikana on selvitettävä tarvitaanko aineen rekisteröijiltä lisätietoja mahdollisen huolenaiheen tarkistamiseksi. Aineiden arviointi on myös tärkeä keino kemikaaleja koskevien tietojen lisäämiseksi.

 

Lisätietona voidaan pyytää myös muita kuin REACH-asetuksen vakiotietovaatimuksissa (asetuksen liitteet VII-X) olevia tietoja. Lopullisen päätöksen tietojen pyytämisestä tekee Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) kuultuaan jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten sekä jäsenvaltioiden komitean (MSC) mielipiteet. Mikäli MSC:n mielipide ei ole yksimielinen, asia siirtyy Euroopan komission ratkaistavaksi. Myös aineen rekisteröijillä on mahdollisuus kommentoida lisätietopyyntöä ennen lopullista päätöstä.

 

Huolenaiheet liittyvät usein aineen pysyvyyteen, kertyvyyteen ja myrkyllisyyteen tai syöpää aiheuttaviin, perimää vaurioittaviin ja lisääntymiselle vaarallisiin ominaisuuksiin tai hormonitoimintaa häiritseviin vaikutuksiin. Arvioinnissa otetaan huomioon aineen käyttö kuluttajatuotteissa tai muuten laajasti eri tarkoituksissa.

 

Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) laatii yhdessä jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa säännöllisesti päivitettävän toimintasuunnitelman (CoRAP = Community Rolling Action Plan). Toimintasuunnitelmassa määritetään seuraavien kolmen vuoden aikana arvioitavat aineet, arvioinnista vastuussa oleva jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen sekä huolenaihe. ECHA julkaisi helmikuun lopussa ensimmäisen listan, joka sisältää 90 ainetta.

 

Tukesissa aineen arviointiin liittyvissä asioissa voi käyttää sähköpostiosoitetta reach_evaluation@tukes.fi.

 

Lisää tietoa aiheesta ECHA:n sivuilla:

ECHA:n lehdistötiedote

Ensimmäinen CoRAP-lista

 

ECHA:n aineen arviointi sivut

http://echa.europa.eu/web/guest/regulations/reach/evaluation/substance-evaluation (englanniksi)

http://echa.europa.eu/fi/web/guest/regulations/reach/evaluation/substance-evaluation (suomeksi)

 

Lisätietoja

Susan Londesborough, ylitarkastaja, puh. 010 6052056

Hinni Papponen, ylitarkastaja, puh. 010 6052108,

etunimi.sukunimi@tukes.fi

reach_evaluation@tukes.fi

 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) edistää tuotteiden, palveluiden ja teollisen toiminnan turvallisuutta ja luotettavuutta. Tavoitteenamme on vastuullinen, turvallinen ja kilpailukykyinen Suomi.

 

Haluamme olla suojan tuoja – turvallisten toimintatapojen edistäjä ja mahdollistaja.