Pohjoismainen yhteistyökokous nanoturvallisuudesta

11.10.2011 Verkkotiedote

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) järjestää Espoon Hanasaaressa 11.-13.10.2011 “The Nordic NanoNet Workshop and EDC discussion”- kokouksen osana Suomen Pohjoismaisen Ministerineuvoston puheenjohtajuuskautta. Kokouksen pääteemana ovat nanoturvallisuusasiat ja kemikaalilainsäädännön soveltuminen nanomateriaalien turvallisuuden varmistamiseen. Kokouksessa on mukana osanottajia kaikista Pohjoismaista, Euroopan komissiosta, OECD:stä, Hollannista, Belgiasta, Ranskasta ja Virosta.


Kokouksessa käsitellään mm. nanoturvallisuuteen liittyviä yleisiä hallinnollisia haasteita ja mahdollisia pohjoismaisia ehdotuksia niiden ratkaisemiseksi. Tekniset haasteet nanomateriaalien vaikutusten ja ympäristökohtalon testaamisessa sekä hormonihäiritsijöiden kriteerit ja nanomateriaalien hallinnointi ovat kokouksen muita teemoja. Lisäksi Tanska on ollut aktiivisesti pohjustamassa keskustelua kriteerien sopimisesta hormonihäiritsijäkemikaaleille (EDC = Endocrine disrupting chemicals).


Nanomateriaalien ja hormonihäiritsijöiden hallintaan liittyy epävarmuustekijöitä, mikä on useasti viivästyttänyt kansainvälisesti hyväksyttyjen testimenetelmien kehitystä ja hallinnollisten ohjeiden hyväksymistä. Esim. EU-laajuiset kriteerit ja määritelmät nanomateriaaleille ja hormonihäiritsijöille puuttuvat vielä toistaiseksi.


Nyt käynnistyvä kokous jatkaa pitkää pohjoismaista kemikaaliyhteistyötä tarkoituksenaan tehostaa kansainvälistä OECD- ja EU-työtä.

 

Lisätietoja: Jukka Ahtiainen, erikoissuunnittelija, puh. 010 6052 004, sähköposti etunimi.sukunimi@tukes.fi


Kokouksen ohjelma

 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) edistää tuotteiden, palveluiden ja teollisen toiminnan turvallisuutta ja luotettavuutta. Tavoitteenamme on vastuullinen, turvallinen ja kilpailukykyinen Suomi.

 

Haluamme olla suojan tuoja – turvallisten toimintatapojen edistäjä ja mahdollistaja.