Pesu- ja puhdistusaineiden vaatimustenmukaisuutta valvotaan yhteiseurooppalaisessa projektissa

28.2.2012 Verkkotiedote

Euroopan kemikaalivalvontaviranomaisten verkosto CLEEN (Chemicals Legislation European Enforcement Network) on käynnistänyt EuroDeter -projektin, jonka tavoitteena on selvittää, noudattavatko pesu- ja puhdistusaineiden valmistajat ja markkinoille saattajat EU:n pesuaineasetuksen vaatimuksia.  

 

EuroDeter -projektiin osallistuu neljätoista Euroopan maata. Suomessa valvonnasta vastaa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes). Projektia varten Tukes pyytää erillisellä kyselyllä Suomessa pesuaineita markkinoille saattavilta toiminnanharjoittajilta tietoja kuluttajille myytävistä pesu- ja puhdistusaineista.

 

Projektissa valvotaan, että EU:n pesuaineasetuksen (EY) N:o 648/2004 merkintävaatimuksia noudatetaan ja että tiedot pesuaineiden ainesosista ovat kuluttajien ja lääkintähenkilöstön saatavilla. Samalla selvitetään, että pesuaineiden pinta-aktiiviset aineet täyttävät pesuaineasetuksen asettamat biohajoavuusvaatimukset.

 

Projektissa tarkastetaan myös, että pesuaineet on luokiteltu, merkitty ja pakattu kemikaalilainsäädännön mukaisesti ja että desinfiointi- ja säilöntäaineita sisältävien pesu- ja puhdistusaineiden biosidiset tehoaineet täyttävät biosidilainsäädännön asettamat vaatimukset. Biosideja käytetään tuhoamaan, torjumaan tai tekemään haitattomaksi haitallisia eliöitä tai estämään niiden vaikutusta.

 

Tukes pyytää tarvittavat tiedot toiminnanharjoittajilta huhtikuun puoliväliin mennessä.

 

Valvottavista pesu- ja puhdistusaineista kysytään seuraavat tiedot:

 

  • tuotteen kauppanimi
  • täydellinen koostumus
  • etikettimalli tai kopio kemikaalilainsäädännön mukaisesta etiketistä
  • tiedot pesuaineasetuksen mukaisista merkinnöistä
  • osoite Internet-sivulle, jossa tiedot pesuaineiden ainesosista
  • tiedot pinta-aktiivisten aineiden (tensidien) biohajoavuudesta
  • tiedot mahdollisista biosidisista myyntiväittämistä ja tehoaineista
  • käyttöturvallisuustiedote
  • tiedot pakkauksen turvasulkimesta ja näkövammaisille tarkoitetusta vaaratunnuksesta.

 

 

Lisätietoja:

Birgit Kemiläinen, kemisti, puh. 010 6052 041

Anna Forsbacka, ylitarkastaja, puh. 010 6052 015,

etunimi.sukunimi@tukes.fi

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) edistää tuotteiden, palveluiden ja teollisen toiminnan turvallisuutta ja luotettavuutta. Tavoitteenamme on vastuullinen, turvallinen ja kilpailukykyinen Suomi.

 

Haluamme olla suojan tuoja – turvallisten toimintatapojen edistäjä ja mahdollistaja.